Stora samjakter på vildsvin har arrangerats i kommunerna Olofström och Mölndal sedan invånarna klagat på sönderbökade trädgårdar. Men resultatet varierar när jaktlagen samverkar samtidigt kommunvis.
Foto: Shutterstock.com Stora samjakter på vildsvin har arrangerats i kommunerna Olofström och Mölndal sedan invånarna klagat på sönderbökade trädgårdar. Men resultatet varierar när jaktlagen samverkar samtidigt kommunvis.

Jakt på vildsvin i hela kommuner

Olofström och Mölndal är exempel på att invånarnas klagomål på vildsvin är så stora att det börjat samordnas stora vildsvinsjakter där samtliga jaktlag sätts in samtidigt för att försöka skjuta bort vildsvinen, var de än är.

I Mölndals kommun i Västra Götaland har invånarna i Balltorp tröttnat på att ha orädda vildsvin i trädgårdarna och lämnat in en protestlista med 450 underskrifter till stadshuset.
En av initiativtagarna till uppropet är Jenny Toresdotter-Ylisirkka i Balltorp. Vildsvinen har blivit mycket mer närgångna och är inte det minsta skygga för människor, konstaterar hon.
– När jag stod ute och pratade med några grannar, för ett tag sedan, sprang två unggaltar förbi och bråkade med varandra. De var bara någon meter ifrån oss, berättar Jenny Toresdotter-Ylisirkka för GT.

Svarat med stora samjakter
Svaret från Mölndals kommun är att de jaktlag som arrenderar kommunalägd jaktmark på uppmaning av kommunen har intensifierat jakten på vildsvin.
Dessutom är det två samordnade stora vildsvinsjakter i november och december.
Nästan alla jaktlag längs en sju mil långa sträcka deltar. Det handlar om ett område från Spårhagavägen i söder till Söderleden i norr. När även jaktlag på Göteborgssidan deltar är det en sträcka på sju mil som jagas av för att hitta och fälla vildsvin.

Blev inte så många fällda vildsvin
Men under den första samjakten i november sköts inte fler vildsvin än att det kunde räknas på fingrarna.
– Man sköt mellan fem och tio grisar. Jag har fått lite olika uppgifter, säger Ulf Reiman, ansvarig för jakträttsupplåtelserna i Mölndals kommun.
Det är svårt att kunna fälla vildsvin som drivs av hundar när det bara får ske på platser där det finns säkra kulfång.
– Till saken hör att det är ganska svårjagat, särskilt i området kring Balltorp. Där befinner man sig nära bostäder och det är inte bara att skjuta hursomhelst. Säkerheten går först, konstaterar Ulf Reiman i GT.

Inte imponerad över insatsen
Jenny Toresdotter-Ylisirkka är inte imponerad över resultatet av den första stora, samordnade jakten, men tycker det är bra att det i alla fall görs försök att skjuta bort fler vildsvin.
– Vi har efterfrågat åtgärder i flera år. Nu gör de åtminstone något, säger hon till GT.
Även i Olofström i Blekinge har problemen med trädgårdsbökande vildsvin resulterat i samordnade jaktinsatser.
För drygt ett år sedan startade samjakterna, där jaktlag samarbetar över hela kommunen. 

400 fällda vildsvin i Olofström
Jaktledarna för varje jaktlag har kontakt med varandra och de drivande vildsvinshundar som släpps får jaga i samtliga områden som deltar i samjakten.
Kommunjägarnas ordförande i Olofström, Lars Peter Runesson, tycker konceptet varit framgångsrikt. 400 vildsvin har fällts under året.
– Betydligt färre hör av sig i dag och berättar att de har problem med vildsvin sedan vi börjat jaga så här. Det innebär sannolikt att jakten är framgångsrik, säger Lars Peter Runesson till P4 Blekinge.