Spansk björn. Nu finns brunbjörn kvar i Spanien, Italien, Balkan och Skandinavien.
Foto: Fundacion Oso pardo Spansk björn. Nu finns brunbjörn kvar i Spanien, Italien, Balkan och Skandinavien.

Jakt påverkade björnarnas tillvaro mer än istiden

Istidens isolering styrde inte björnens genetiska utbredning så mycket som man tidigare trott. En tolkning är att människans jakt på björnarna har haft större betydelse.

Det visar en artikel som publicerats i Molecular Ecology, skriven av internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet.

Under istiden för 20 000 år sedan var Europa täckt av is hela vägen ner till Tyskland. Resten av Europa hade ett klimat som tvingade flera djurarter att leva i de sydligaste områdena som Iberiska halvön och Italien.

Dessa områden fungerade som tillflyktsorter, där olika djurarter kunde leva under de kallare perioderna. När det blev varmare igen spred sig djuren över Europa.

Dock var brunbjörnen mer spridd över både de södra och de centrala delarna av Europa.

20 000 år gamla björnlämningar

DNA-analyser från björnlämningar, vissa så gamla som 20 000 år, visar att det genetiska mönstret hos dessa björnar skiljer sig från hur det ser ut i dagens björnar.

– Tidigare har man tolkat dagens genetiska struktur som att brunbjörnen var isolerad i södra Europa som flera andra arter. Men vår studie visar att så var inte fallet, säger Love Dalén, en av svenskarna som deltagit i studien.

Brunbjörn i hela Europa efter istiden

Studien visar att brunbjörnen överlevde istiden i de centrala delarna av Europa. För några tusen år sedan fanns brunbjörnen över hela Europa. Nu finns de kvar i Spanien, Italien, Balkan och Skandinavien.

Forskarna tror att det genetiska mönster som finns hos björnen idag har utvecklats på grund av jakten som människorna bedrev mot björnen och även de mänskliga aktiviteterna i de områdena björnen levde i.

Kvarlevande spillror nere i Europa

– Det är inte konstigt att man har tolkat resultaten annorlunda tidigare, när brunbjörnen är utdöd i huvuddelen av sitt gamla utbredningsområde och vi bara kunnat arbeta med kvarlevande spillror av de populationer som levde här en gång, säger Anders Götherström som har lett studien.

Forskarna som samarbetat i studien kommer från Spanien, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.