400 vindkraftverk planeras i trakterna runt Björkvattnet och Borgvattnet.
400 vindkraftverk planeras i trakterna runt Björkvattnet och Borgvattnet.

Jakten borta med vinden?

Skogsbolaget SCA planerar 400 vindkraftverk tillsammans med norska Stadskraft i trakterna runt Björkvattnet och Borgvattnet. Men vindkraften innebär att området måste detaljplaneras. I så fall kan jakten vara borta med vinden utan rätt tillstånd.

Det är bara någon timme före gryning denna kalla och mörka oktobermorgon. För bara en liten stund sedan passerade en björn över vägen i slutet på strålkastarkäglan.

Jag är på väg mot gränsen Jämtland-Västernorrland i östra Jämtland för att träffa Björkvattnets jaktlag, där Hans Johansson är jaktledare.

Inne på skogen mellan Björkhöjden och Björkvattnet lyser det en eld. Mellan granarna kommer Hans Johansson till mötes. En efter en droppar resten av laget in. Det är samling inför dagens älgjakt.

400 vindkraftverk planeras

Men först skall en annan fråga dryftas. Tillsammans med norska Stadskraft planerar skogsjätten SCA att bygga 400 vindkraftverk. Trakterna runt Björkvattnet och Borgvattnet kommer i så fall att omges av hälften av dessa cirka 150 meter höga vindkraftverk.

– Vi har haft en bra kontakt med SCA tidigare, så jag kan väl knappast påstå att vi uttrycker någon oro, inte i nuläget i alla fall. Däremot vill ha igång en dialog med samtliga inblandade. Vi som är jägare tycker naturligtvis att området här inte borde detaljplaneras. Då faller också detta med jakten, säger Hans Johansson.

– Som ordningslagen tolkas i nuläget är skjutning med eldvapen förbjuden i detaljplanerade områden utan tillstånd från polis, tillägger han.

1 200 kronor per tillstånd

Att det kostar 1 200 kronor att bara ansöka om ett tillstånd gör inte saken bättre.

Sju vindkraftsparker är planerade i Jämtland och Västernorrland. Sammanlagt gäller det 10 000 hektar mark som kan undandras jakt.

Det är Boverket som skall tolka plan- och bygglagen, PBL. Enligt Boverket är dessa parker är av sådan art att de skall detaljplaneras.

Skjutning med eldvapen på detaljplanerat område kräver tillstånd från polismyndigheten. Tillståndet skall sökas på blankett där motiv att avliva djur skall anges. Tillståndet är också personligt och kan inte överlåtas, uppger man vid Östersundspolisen.

I området blåser det mer än sex meter per sekund enligt de undersökningar som har gjorts. Det bedöms också att några konflikter med andra intressen inte finns.

Cirka 50 i varje park

SCA har målet att kunna producera 2 800 gigawattimmar vindkraft om året. Det betyder att antalet vindkraftverk i genomsnitt blir cirka 50 i varje park. Det kan jämföras med Havsnäs, där man fått tillstånd att bygga Sveriges största landbaserade park med 48 vindkraftverk på en yta av 450 hektar.

Redan nu finns det vindkraftverk i länet, men inte så många i grupp. Därmed har ingen detaljplanering varit aktuell.

Den hotande situationen kan verka som ett skämt, tycker jaktledaren i Björkvattnet.

– Men vi arrenderar nästan all jaktmark av SCA här vid gränsen till Västernorrland, alltså den trakt där den tilltänkta vindkraftsparken skall ligga, säger Hans Johansson.

– Det verkar ju osannolikt att skogsbolaget skall låta älgstammarna härja fritt, med allt det kan föra med sig, fortsätter han.

Det är kommunerna som utför detaljplaneringen.

Vid polisen i Östersund är Calise Göransson tillståndshandläggare.

Tillstånd för jakt krävs

– Då det gäller skjutning med vapen i detaljplanerat område har det hittills handlat om avlivning av skadedjur, som kajor, duvor, skator och bäver.

Då krävs tillstånd.

Tillstånd kan ges på upp till tre år, är personliga och kan inte överlåtas. Dessa tillstånd måste medföras och kunna uppvisas på anmodan.

Ansökningsavgiften är för närvarande 1 200 kronor.

– När sedan tillstånd getts ska ansvarig skytt meddela länskommunikationscentralen inför varje skjuttillfälle, berättar Calise Göransson.

Detta skulle i princip kunna innebära att ett jaktlag där antalet jägare är 20 behövs tillstånd för sammanlagt 24 000 kronor. Thomas Eriksson, på rikspolisstyrelsen, vet vad som gäller i övrigt.

– Skottlossningstillstånd, som vi kallar det, är personliga och lagstiftaren tar ingen hänsyn till vad det kommer att kosta för ett helt jaktlag att jaga älg på detaljplanerat område, säger han.

Priset per tillstånd, 1 200 kronor, gäller i hela Sverige.

Kan gälla i tre år

– Man kan själv begära längden på den planerade jakttiden, från bara någon dag och uppåt. Man skulle ju faktiskt kunna tänka sig att ansökningstiden för exempelvis älgjakt skulle kunna vara tre år. Då blir ju den sammanlagda årskostnaden bara en tredjedel av vad den skulle bli för det aktuella året, funderar Thomas Eriksson.