Foto: Ewa Ahlin/Sveriges Domstolar Eskilstuna tingsrätt anser inte att jakthundsägaren var oaktsam eller tog någon otillåten risk.

Jakthundar bet kvinna och tax – ägaren frias

En jakthundsägare frias från vållande till kroppsskada, trots att en kvinna som försökte freda sin tax från hans tre attackerande hundar blev biten i ansiktet och två fingrar. Jakthundarna hade nämligen fått upp ytterdörren själva.

Händelsen inträffade i juni 2021 i Eskilstuna kommun, vilket Eskilstuna-Kuriren var först att rapportera.

En kopplad tax som var ute på promenad med sin matte blev plötsligt attackerad av lösspringande jakthundar. Matten försökte freda sin hund och i tumultet ramlade hon omkull, över taxen.

Både taxen och kvinnan blev bitna av åtminstone en av jakthundarna. Taxen i ett bakben och kvinnan i ansiktet och två fingrar. Efteråt hade kvinnan dessutom skrapsår på ett knä och kände sig mörbultad.

Kvinnan fick läkarvård och taxen veterinärvård.

Inte aggressiva

Jakthundsägaren medger det inträffade, men hävdar att hans hundar inte är aggressiva och att de aldrig tidigare har attackerat någon hund. Han förnekar också att han var oaktsam.

Det som, enligt honom, hände var att han och hans sambo hade haft släktkalas. När gästerna hade gått låstes inte ytterdörren, vilket jakthundsägaren inte visste om när han släppte in hundarna från altanen.

Hundarna rusade genom huset och en av dem fick upp ytterdörren, vilket hade hänt en gång tidigare när jakthundsägaren bodde på en annan adress. På så sätt lyckades hundarna ta sig ut och mot kvinnan med taxen.

Jakthundsägaren upptäckte vad som hade hänt och sprang genast efter. Men han hann inte stoppa hundarna, utan såg hur en av dem bet taxen.

Tillräckligt aktsam

Eskilstuna tingsrätt håller inte med åklagaren utan anser att jakthundsägarens agerande inte innebar något ”otillåtet risktagande som kan läggas till grund för straffrättsligt ansvar”. Därför frias jakthundsägaren.

Men även om taxägaren inte tilldöms det skadestånd på knappt 34 000 kronor som hon begärde för kränkning av den personliga integriteten, har jakthundsägaren gått med på att betala drygt 11 500 kronor för de utlägg som hon hade för läkarbesök, veterinärbesök, mediciner och resor.