Från och med nästa vecka får jakthundsuppfödaren bara ha nio vuxna hundar och föda upp max två valpkullar per år. Uppfödaren har överklagat beslutet. (arkivbild)
Foto: Mostphotos Från och med nästa vecka får jakthundsuppfödaren bara ha nio vuxna hundar och föda upp max två valpkullar per år. Uppfödaren har överklagat beslutet. (arkivbild)

Jakthundsuppfödare mister tillstånd

En av Sveriges största jakthundsuppfödare har fått sitt tillstånd att ha fler än nio vuxna hundar återkallat av länsstyrelsen, eftersom han trots föreläggande inte har åtgärdat bristerna i sin hundhållning.

Det är två och ett halvt år sedan länsstyrelsen i Jönköpings län fick in en första anmälan mot uppfödaren, som bara sedan januari 2015 har registrerat 619 valpar av flera jakthundsraser i Svenska Kennelklubben, SKK. Länsstyrelsen nöjde sig då med att i ett brev informera uppfödaren om gällande lagstiftning.
Men när det ett år senare kom en ny anmälan besökte myndighetens djurskyddsinspektörer kenneln för att kontrollera hundhållningen och upptäckte flera brister. Bland annat förvarades hundar i för små utrymmen som saknade miljöberikning och upphöjda liggplatser. Och uppfödaren uppgav själv att han hade ett 30-tal vuxna hundar, trots att han bara hade tillstånd att hålla 25.

Brister inte åtgärdade
Vid en kontroll en månad senare var bristerna inte åtgärdade. I stället upptäcktes fler. Dessutom visade det sig att uppfödaren då hade 47 vuxna hundar.
Ett halvår efter det, det vill säga hösten 2019, gjorde länsstyrelsen ytterligare en uppföljande kontroll. Inte heller då var allt åtgärdat. Länsstyrelsen noterade dessutom att vissa hundar inte rastades dagligen och att alla hundar inte hade tillgång till rent vatten, vilket resulterade i ett föreläggande.
När föreläggandet följdes upp i början av juni i år kunde länsstyrelsen se att en del brister fortfarande kvarstod. Dessutom fanns det 6–7 veckor gamla valpar i kenneln som hölls utan kontakt med tiken eller andra vuxna hundar, och en del av hundarna hade för långa klor.
Då fick länsstyrelsen nog och återkallade kennelägarens tillstånd att bedriva hunduppfödning i stor skala.

Ovanligt att tillstånd dras in
– Det är rätt ovanligt att tillstånd dras in, säger länsstyrelsens kommunikatör Jens Mattsson till P4 Jönköping.
Enligt samma radioinslag kommenterar jakthundsuppfödaren länsstyrelsens beslut så här:
– Livet går vidare. Svenska Kennelklubben har aldrig haft några anmärkningar på kenneln och jag kommer att fortsätta med en mindre uppfödning.
Men det stämmer inte. SKK:s egenkontroll, som utförs av ideellt arbetande kennelkonsulenter, har funnit brister i hundhållningen på kenneln, enligt Helena Sirén på SKK:s juridiska avdelning.
– Jag kan inte lämna ut några detaljer. Men kennelkonsulenterna har funnit en del brister. Besöken har dock godkänts och uppfödaren har inte blivit av med sin valphänvisning, säger hon.

13 valpkullar 2020
I början av juni hade uppfödaren registrerat 13 valpkullar, det vill säga 72 valpar, hittills under 2020. SKK:s ambition är att göra ett oanmält besök per år hos så stora uppfödare.
– Vi vill vara ett stöd för våra uppfödare och vi försöker också hålla kontakt med länsstyrelsen, säger Helena Sirén.
I länsstyrelsens beslut om att återkalla uppfödarens tillstånd går att läsa att från och med nästa vecka får det inte finnas fler än nio hundar över ett års ålder i kenneln. Dessutom får kennelägaren i framtiden inte föda upp fler än två valpkullar per år.
Jakthundsuppfödaren har överklagat beslutet.