Länsstyrelsen i Jämtland får en rejäl näsbränna av Naturvårdsverket och mister rätten att besluta om skyddsjakt på järv nästa år.
Foto: Jamen Percy/Shutterstock.com Länsstyrelsen i Jämtland får en rejäl näsbränna av Naturvårdsverket och mister rätten att besluta om skyddsjakt på järv nästa år.

Jämtland mister beslut om järvjakt

Nästa år förlorar länsstyrelsen i Jämtland rätten att besluta om skyddsjakt på järvar, enligt ett beslut av Naturvårdsverket. Anledningen är den rättsliga bakläxa som länsstyrelsen åkt på sedan myndigheten beslutat om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar.

Jakt & Jägare skrev senast om den överklagade och stoppade skyddsjakten på järv här:
Det var i oktober som länsstyrelsen fattade beslutet om den omfattande skyddsjakten på järv. Myndigheten försöker föra striden vidare till Kammarrätten om den överklagade och stoppade järvjakten.
Därmed slår Naturvårdsverket till:
”Mot den bakgrunden finns det skäl att inte delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på järv till länsstyrelsen i Jämtlands län i nuläget. Beslutet innebär att det är Naturvårdsverket som handlägger ansökningar om skyddsjakt på järv i Jämtlands län från den 1 januari 2018”, skriver verket i ett pressmeddelande.

Enda järvlänet utan beslutsrätt 
Jämtland är det enda järvlänet som nästa år inte får delegationsrätt från verket att besluta om skyddsjakt på järvar.
Mellan raderna riktar verket kritik mot att länsstyrelsen beslutat om för omfattande järvjakt för att freda renskötseln i Jämtland.
– Ett mål med viltförvaltningen är att ha hållbara viltpopulationer. Gynnsam bevarandestatus innebär att en art är livskraftig på lång sikt. Eftersom järven inte har gynnsam bevarandestatus behöver vi vara försiktiga med hur vi förvaltar arten. Därför är det nödvändigt med en aktiv dialog mellan Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Detta är viktig inte minst för att kunna göra korrekta beslut vad gäller delegering av jaktbeslut, säger Marcus Öhman, enhetschef på viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Lovat följa verkets ”vägledning”
När det gäller länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Dalarna har de försäkrat att de kommer att följa Naturvårdsverkets vägledning om att skyddsjakterna inte ska hindra att järvstammen uppnår gynnsam bevarandestatus, konstaterar Naturvårdsverket.
– Naturvårdsverket väljer att delegera rätten för dessa länsstyrelser att fatta beslut om skyddsjakt på järv, med en tydlig vägledning om att omfattningen av skyddsjakt behöver minimeras. Detta så att järven kan uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell nivå, kommenterar Marcus Öhman i pressmeddelandet.
De mer fogliga länsstyrelserna får därmed sin beslutsrätt från 1 januari till sista maj.