Enligt viltförvaltningdelegationen i Jämtland ska länets björnstam bestå av cirka 650 djur 2015.
Foto: BMJ / Shutterstock.com Enligt viltförvaltningdelegationen i Jämtland ska länets björnstam bestå av cirka 650 djur 2015.

Jämtlands björnstam halveras

I Jämtland har viltförvaltningsdelegationen beslutat att det ska finnas mellan 500 och 800 björnar i länet, eller mer exakt 650 individer. Detta ska vara uppnått under 2015.

I dag vet ingen exakt hur stor björnstammen är, men år 2008 uppskattade man den till att bestå av cirka 1 000 björnar. Forskare tror att den växt mer sedan dess, men att tillväxten ska ha stannat under de senaste åren. 
Förhoppningsvis ska man kunna genomföra en spillningsinventering i år. De observationer som rapporteras tyder på att stammen minskar i Härjedalen och i Strömsund.
För att minska björnstammen till att bestå av 650 björnar 2015 ska de fällas i licensjakt.
– Vi har ganska stor avskjutning nu varje år. Det blev annorlunda förra året eftersom så många sköts i skyddsjakt, men totalt skjuts det ungefär 100 björnar varje år. Alltså mer än 10 procent av populationen, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen, till Östersunds-Posten, ÖP.

”Målet bör prövas hela tiden”
Peter Eriksson på Jägareförbundet Jämtland tycker att målet bör prövas hela tiden och att det behövs en ny inventering. Han menar också att björnen är ett jaktbart vilt och därmed har ett värde i sig.
– Vi vill ha en björnstam som har acceptans hos så många som möjligt, säger han till ÖP.

”Ingen anledning att minska stammen”
Karin Ericsson företräder naturvården i viltförvaltningsdelegationen. Hon är inte nöjd alls med förvaltningsmålet, utan tycker att det behövs en samlad bild av stammen och att man ska ta det försiktigt innan det finns. Hon tycker dessutom att björnstammen gott kan bestå av 800-1 000 individer.
– Jag ser ingen anledning att minska stammen så länge som det tillåts en generös skyddsjakt när det uppstår problem. Jag tycker förvaltningsmålet är för lågt helt enkelt, säger Karin Ericson.