Järvmassaker på renar

I norra Jämtland har renskötarna nu stora järvproblem. På en enda natt dödade järv 30 renar för två samebyar i Frostviken.
Forskare har visat att järven är det dyraste rovdjuret på grund av attacker mot renar, som kräver stora ersättningar från staten. Det kan bli cirka 100 000 kronor i ersättningar för en enda järv per år.

Efter den senaste attacken lär järven fortsätta kosta skattepengar.

På en plats upptäcktes 17 rivna renar. Fem av renarna vacklade omkring sargade och blodiga och måste nödslaktas.

Dessutom blev de ett stort jobb att få ner de överlevande renarna till ett annat, säkrare område.

Renskötaren Thorbjörn Åhrén har ingen större förhoppning att skyddsjakt beviljas på järvarna, trots att de blir allt fler i området och att mycket även tyder på föryngringar.

– Då hänvisar de till de nationella målen, säger han till Länstidningen i Östersund

Det är gott om alla stora rovdjur i området, förutom varg.

Thorbjörn Åhrén är trött på att renägarna ska jobba för att ge rovdjur mat.

– Det är ju inte därför man gör det här, säger han till Länstidningen i Östersund