Vargen sövd när den märktes den 11 januari. Nu har den avlivats med skott från en helikopter för att stoppa att fler renar revs eller drevs på flykt.
Foto: Länsstyrelsen Vargen sövd när den märktes den 11 januari. Nu har den avlivats med skott från en helikopter för att stoppa att fler renar revs eller drevs på flykt.

Jokkmokksvargen fälld från helikopter

Två dagar efter beslutet om skyddsjakt var det hela över. Jokkmokksvargen, som märktes med en radiosändare den 11 januari, är avlivad. Den unga varghanen fälldes från helikopter av länsstyrelsens personal den 8 februari.
– Det hela gick mycket snabbt, säger Karina Lövgren på länsstyrelsen i Norrbotten.

Den 6 februari tog Naturvårdsverket ett beslut om skyddsjakt på vargen sedan DNA-analys visat att vargen kommer från sydliga trakter. Därmed saknade vargen värdefulla nya gener för vargstammen. Skadorna i rennäringen i samebyn Tuorpon vägde då tyngre. Länsstyrelsen har sedan märkningen spårat vargen i samarbete med samebyn.

– Trots försök att skrämma bort vargen från det känsliga området vände den tillbaka och började riva renar. Då var beslutet om skyddsjakt svårt att undvika, kommenterar Karina Lövgren, chef för länsstyrelsens fältenhet.

– När vår personal på platsen under torsdagen kunde konstatera att skadorna ökat verkställdes skyddsjakten, tillägger hon

Skyddsjakt på initiativ av länsstyrelsen är en sällsynt åtgärd.

– Arbetet bygger på att hitta lösningar i varje enskilt fall. Ibland innebär dessa att skyddsjakt är oundvikligt om inte oacceptabelt stora skador ska bli följden. Detta gäller även så högt prioriterade arter som varg, säger Jan Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.