Ingemar Alin, ordförande i Jägarnas Riksförbund i Gävleborg, tycker att länsstyrelsens besked om licensjakt på sex vargar i Åmot-Ockelboreviret är bedrövligt.
Ingemar Alin, ordförande i Jägarnas Riksförbund i Gävleborg, tycker att länsstyrelsens besked om licensjakt på sex vargar i Åmot-Ockelboreviret är bedrövligt.

JRF-bas om vargjakten: ”Bedrövligt!”

– Bedrövligt.
Det säger ordföranden i Jägarnas Riksförbund i Gävleborg, Ingemar Alin, om beskedet att sex vargar får skjutas i Åmot-Ockelbo i Gävleborg.

– Problemen med varg är på många håll snart oöverstigliga. Det drabbar människor med kor, hästar, får och hundar och friluftslivet, säger Ingemar Alin.
Han pekar på att riksdagen fattat beslut om att Sverige ska ha mellan 170 och 270 vargar.
– Då är det tjänstemännens plikt att uppfylla det. De kan inte ha egna idéer, säger Ingemar Alin.

”Alldeles för lite”
Kjell Emilsson är ordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland och han tycker också att tilldelningen är alldeles för liten. Det får fällas 20 vargar i Värmland och sex vargar i ett gränsrevir som delas med Örebro.
– Det är färre vargar att skjuta än i fjol och det innebär en ökning av stammen. Det är bra för varje revir som skjuts bort, men det här är alldeles för lite, säger Kjell Emilsson.

”En droppe i havet”
Ordföranden i Dalarna, Bengt Larsson, kallar de åtta vargar som får fällas där för ”en droppe i havet”.
– Forskarna anger att 100 vargar ska skjutas i licens- och skyddsjakt om stammen inte ska växa från i fjol. Det är positivt att vi får jaga varg, men antalet är alldeles för litet, säger Bengt Larsson.
Mats Gellerstedt är ordförande i Jägarnas Riksförbund i Västmanland.
– Det är många angrepp på både hundar och boskap. Det är bra om vargstammen minskas med något i alla fall, säger Mats Gellerstedt.
Jakt & Jägare har inte lyckats nå ordföranden för Jägarnas Riksförbund i Örebro, Bengt Rönnqvist.