JRF-basen Solveig Larsson applåderar beslutet om enklare jakt på skadegörande hjortkalvar, men vill även se allmän jakt på kronhjortar.
JRF-basen Solveig Larsson applåderar beslutet om enklare jakt på skadegörande hjortkalvar, men vill även se allmän jakt på kronhjortar.

JRF-basen välkomnar enklare hjortjakt

Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF), välkomnar dagens regeringsbeslut att kunna ha skyddsjakt på eget initiativ när hjortkalvar orsakar skador.
– Det här är ett trendbrott och första gången på länge som vi ser tecken på enklare regler för jakt och mindre byråkrati, säger hon.

Fakta om kron- och dovvilt

Kronhjortar och dovhjortar är två arter som är på kraftig uppgång i Sverige. Från att för tio år sedan har varit ett spännande nytt inslag för ett fåtal jägare har hjortstammarna expanderat kraftigt. På vissa ställen orsakar hjortar skador på både skog och åkrar.
Årligen fälls i Sverige uppskattningsvis cirka 40 000 dovhjortar och 10 000 kronhjortar.
Dovviltet finns huvudsakligen i södra Sverige, upp till Mälardalen, medan kronviltet finns spritt över hela Sverige, förutom Gotland.

Hjortkalvar som orsakar skador på grödor och i skogsplanteringar får skyddsjagas utan tillstånd från länsstyrelsen under tiden 1 juli till den 15 april. Det gäller i hela Sverige, utom i Skåne och på Gotland
Jakt & Jägare har rapporterat om det här:

Har drivit frågan
Som den enda jägarorganisationen har Jägarnas Riksförbund i samråd med andra areella näringar drivit frågan om jakt i skogsplanteringar vid sidan av förbundets arbete för en enklare jakt på kronvilt.
– De skötselområden som finns för kronvilt är till stor del dåligt fungerande och orsakar osämja mellan olika intressen. Därför är det särskilt intressant att regeringen konstaterar att det endast är i Skåne som det finns en välfungerande förvaltning, som till stor del bygger på principen om allmän jakt, resonerar JRF-basen Solveig Larsson.

Vill ha allmän jakt på kronviltet
Jägarnas Riksförbund driver frågan om allmän jakttid för såväl kronvilt som älg.
– Det är bara genom frivillighet och samarbete mellan jägare och markägare som viltförvaltningen verkligen blir adaptiv. De nya reglerna om skyddsjakt på eget initiativ kommer att kunna komplettera en allmän jakttid, precis som sker för många andra arter, kommenterar Solveig Larsson.
Hon applåderar beslutet om enklare jakt på skadegörande hjortkalvar.
– Men den stora frågan om allmän jakt på kronvilt är fortfarande inte löst. Istället för fler förvaltningsområden för fler arter behöver vi långa allmänna jakttider för allt vilt, framhåller Solveig Larsson.

Får själva avgöra om jakten
I Sverige jagas de flesta arterna, till exempel rådjur, vildsvin och dovvilt, genom så kallad allmän jakttid. Varje jägare eller markägare får då själv avgöra hur mycket vilt som får fällas. I de fall viltstammarna är väldigt stora kan detta kompletteras med skyddsjaktsbestämmelser. Det är det som regeringen nu beslutat om för dov- och kronvilt.
Kronviltet är en av få arter som inte jagas under allmän jakttid utan inom skötselområden.
– Det ger dyr administrationen dyr det leder till svårare jakt. Därför vill Jägarnas Riksförbund också få jaga kronvilt under en allmän jakttid, sammanfattar Solveig Larsson.