Jägarnas Riksförbund vill att det ska införas licensjakt på järv, framför allt i renskötselområden, i skadeförebyggande syften.
Foto: Jamen Percy / Shutterstock.com Jägarnas Riksförbund vill att det ska införas licensjakt på järv, framför allt i renskötselområden, i skadeförebyggande syften.

JRF begär licensjakt på järv

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill att Naturvårdsverket ska se över möjligheten att införa licensjakt på järv i skadeförebyggande syfte.

I dag har järven gynnsam bevarandestatus, trots att inventeringssiffrorna gått ned. Dessutom har Jens Persson, järvforskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) angett att de officiella siffrorna för järvstammens storlek inte bygger på underlag för järvstammens hela utbredning, men att den tolkas och används som att det vore skäligt att tro att antalet järvar kan vara fler än man tidigare trott.
Därför vill JRF att det ska införas licensjakt på järv.
– Den bör i första hand inriktas på renbetesområden eftersom det är där skadorna nästan uteslutande förekommer,säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.