– Vi fortsätter att säga nej till frilevande varg, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
– Vi fortsätter att säga nej till frilevande varg, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

JRF efterlyser handlingskraft

Med anledning av den nya rovdjurspropositionen anser Jägarnas Riksförbund att regering och myndigheter måste visa handlingskraft i rovdjursfrågan.

Tisdagen den 10 december antogs den nya rovdjurspropositionen 2012/13:191. Huvuddelen av propositionen antogs med bred majoritet av riksdagen.
– En hållbar rovdjurspolitik måste grunda sig på människors möjligheter att driva verksamhet, näringar och fritidsintressen utan påverkan av rovdjuren. Vi ser inte att man når fram och vi fortsätter naturligtvis att driva vårt nej till frilevande varg i Sverige, säger Solveig Larsson.

Viktigt komma igång med reducerande jakt
JRF anser att myndigheterna redan i vinter måste starta beståndsreducerande jakt på varg så att stammen sänks till den beslutade lägre nivån och för att återfå förtroendet.
– Det är även viktigt att regeringen snarast sänker nivåerna för björn och lo till de lägre nivåerna i intervallen för att minska det totala rovdjurstrycket, säger Solveig Larsson.
– Propositionen saknar tyvärr hänsynstagande till de socioekonomiska aspekterna vilket vi länge efterfrågat. Det är positivt att vi går från bevarande till förvaltning, avslutar Solveig Larsson.