Ingemar Alin, JRF-ordförande i Gävleborgsdistriktet, anser att en licensjakt på sex vargar i länet minst ska fördubblas. Jägarnas Riksförbund i Gävleborg har därför överklagat jaktbeslutet.
Ingemar Alin, JRF-ordförande i Gävleborgsdistriktet, anser att en licensjakt på sex vargar i länet minst ska fördubblas. Jägarnas Riksförbund i Gävleborg har därför överklagat jaktbeslutet.

JRF-Gävleborg överklagar vargkvot

Även JRF i Värmland överklagar

(Uppdaterad) Jägarnas Riksförbund (JRF) i Gävleborg överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakt på sex vargar i länet. JRF-distriktet begär att tilldelningen minst ska fördubblas. Även JRF-distriktet i Värmland överklagar det länets kvot i den kommande licensjakten i januari.

Naturvårdsverket har slagit fast en miniminivå för vargarna i Gävleborg på två föryngringar. Länsstyrelsen har i sin tur fastställt ett förvaltningsmål på tre föryngringar i länet.
Men när Viltskadecenter gjorde en sammanställning av förra vinterns varginventering konstaterades att länet helt eller delvis berörs av åtta revir och familjegrupper. Sedan dess har det skett ytterligare föryngringar under våren.

”Minst tre revir till i Gävleborg”
– Länsstyrelsen är medveten om att det kan finnas minst tre revir till i Gävleborg, hävdar Ingemar Alin, JRF-ordförande i Gävleborgsdistriktet. 
– Trots detta beslutar länsstyrelsen om jakt i endast ett revir och på maximalt sex vargar, tillägger han och distriktet i överklagandet till Naturvårdsverket.
Vargstammen växer starkt i Gävleborg och skapar problem. Att länsstyrelsens beslut om tilldelning så tydligt avviker från det uppställda förvaltningsmålet är en stor besvikelse för alla som vill ha kontroll på den snabbt växande vargstammen, anser förbundet. JRF i länet befarar att tilldelningsbeslutet undergräver trovärdigheten i förvaltningen.

Även JRF-Värmland överklagar
Även JRF i Värmland överklagar beslutet om 20 vargar i tilldelning i länet. 
– Vi vill ha en avskjutning på 60 om vi ska hålla stammen på en nivå som efter förra årets jakt, kommenterar Kjell Emilsson, JRF-Värmlands ordförande.

Det överklagade licensbeslutet finns här:

Den senaste inventeringen finns här: