Ulf Kallin – före detta förbundsstyrelseledamot, förbundssekreterare och tjänsteman – uppmanar JRF-medlemmarna att utarbeta kreativa lösningar utifrån förbundets bästa.
Foto: Shutterstock & privat Ulf Kallin – före detta förbundsstyrelseledamot, förbundssekreterare och tjänsteman – uppmanar JRF-medlemmarna att utarbeta kreativa lösningar utifrån förbundets bästa.

Ulf Kallin:

JRF har den organisation som man valt

Som före detta förbundsstyrelseledamot, förbundssekreterare, tjänsteman och medlem i ett halvt sekel är det med stor sorg jag tar del av vad som nu händer inom Jägarnas Riksförbund. Tyvärr kan jag konstatera att det är problem som har eskalerat under lång tid, men nu förhoppningsvis står inför en kreativ lösning, skriver Ulf Kallin.

I en tid av framgång med kraftig tillväxt verkar de flesta medlemmar, avdelningar och distrikt nöjt ha lutat sig tillbaka och inte lyssnat på de varningssignaler som trots allt under lång tid har kommit från tjänstemän och förtroendevalda.

Utarbeta kreativa lösningar
Utan att välja sida uppmanar jag samtliga att svälja personligt förtret, skärskåda situationen och utarbeta kreativa lösningar utifrån förbundets bästa. Jag anar tyvärr att detta kan innebära en organisatorisk kollaps där hela eller delar av såväl den valda som anställda ledningen kan komma att bytas ut.
Därför är det nu är av yttersta vikt att alla medlemmar ställer upp och är aktiva i avdelningar och distrikt med att hjälpa valberedningen att finna lämpliga kandidater till olika poster. Att i protest lämna Jägarnas Riksförbund innebär ju faktiskt att man avsäger sig möjligheten att påverka förbundets framtid.
En framtid där allt fler motarbetar jakten och äganderätten på såväl nationell som internationell nivå, ja till och med inom jägarkåren råder oenighet i många frågor. Bara i handläggningen kring uppgraderade jakttider har hundratals myndigheter, organisationer och enskilda haft åsikter varpå slutresultat även denna gång har blivit en ”landet lagom”-kompromiss.

Hjärtefrågor har kommit i skymundan
Jag har svårt att se att förbundet, trots den kraftiga tillväxten, har nått ökat inflytande, utan upplever snarare att all fokus på tillväxt medför att ideologi och hjärtefrågor har kommit i skymundan. Detta trots att jag tror mig veta och är övertygad om att arbetet fortgår, men det sker i det tysta. Man har uppenbarligen svårt att nå ända fram.
Jag förmodar att du liksom jag blev medlem på grund av JRF:s/LJ:s ideologi och fokusfrågor, inte dess organisation eller förtroendevalda.

ULF KALLIN