Hårdare regler för jägare och sportskyttar påverkar inte den kriminella vapenanvändningen, är budskapet i ett uttalande från Jägarnas Riksförbund.
Foto: Shutterstock Hårdare regler för jägare och sportskyttar påverkar inte den kriminella vapenanvändningen, är budskapet i ett uttalande från Jägarnas Riksförbund.

JRF kräver enklare vapenregler

I ett uttalande vänder sig Jägarnas Riksförbund till inrikesministern och rikspolischefen och uppmanar dem att verka för en lagstiftning som inte ytterligare försvårar för jägare och sportskyttar.

Uttalandet togs vid förbundets årsstämma den gångna helgen.
Jägarnas Riksförbund konstaterar att kriminellas användning av vapen förvisso ökat, men att forskningen också visar att det inte handlar om jägarnas och sportskyttarnas vapen, utan om bland annat insmugglade vapen.
Därför är ytterligare restriktioner för den civila lagliga användningen av vapen i huvudsak att drabba laglydiga vapenägares sport, intressen och livsstil.

Enklare licenshantering

Jägarnas Riksförbund vill också att förändringar i vapenlagstiftning ska tas fram i samarbete med berörda intresseorganisationer samt att licenshanteringen ska bli enklare och effektivare.