JRF kräver att björntilldelningen i Västerbotten ökas från 25 till 95 björnar.
Foto: Shutterstock JRF kräver att björntilldelningen i Västerbotten ökas från 25 till 95 björnar.

JRF kräver kraftigt utökad björnjakt

Jägarnas Riksförbund överklagar björnjaktsbeslutet i Västerbotten. Istället för en tilldelning på 25 björnar kräver förbundet att tilldelningen ökas med 70 björnar till 95 björnar, samt att områdesindelningen avskaffas.

I juni beslutade länsstyrelsen i Västerbotten om årets licensjakt på björn. Hela beslutet finns här och Jakt & Jägares artikel finns här.

I korthet går beslutet ut på att 25 björnar får fällas i hela länet, varav 5 i Västra jaktområdet, (kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea) och 20 i Östra jaktområdet(övriga kommuner). I det tredje området, ovan odlingsgränsen, blir det ingen jakt alls.

43 björnar fällda vid skyddsjakt

Beslutet togs trots att det fällts 43 björnar under skyddsjakter under våren. Länsstyrelsen menar dock att tidigare beräkningar av björnstammens tillväxt har underskattats och därför är en viss jakt rimlig. Dessutom är målsättningen att minska stammen.

Kan fällas många fler

Det sistnämnda är en av de saker som JRF tar fasta på i sin överklagan. Förbundet pekar på preliminära inventeringsresultat från 2019 som visar att man hösten 2019 överskred förvaltningsnivån på 350 björnar kraftigt. JRF konstaterar att även med en avskjutning på 95 björnar och den i våras omfattande skyddsjakten hamnar man ändå på den beslutade förvaltningsnivån.

Oacceptabelt för rennäringen

Vidare hävdar förbundet att zonindelningen och beslutet att inte fälla några björnar alls i de områden som är renarnas huvudsakliga kalvningsområden kommer att leda till fortsatt skyddsjakt. I överklagan påpekar JRF att rennäringen lider svårt av rovdjurstrycket och att det ligger långt över vad som kan anses acceptabelt.