FOTO: JRF & SHUTTERSTOCK Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne, har vid flera tillfällen återkommit till att varg inte fungerar i hans hemtrakter med många människor och mycket tamdjur: "Jag har förståelse för att man är förtvivlad på platser med mycket varg, men problemet blir inte mindre för att man flyttar på det", säger han.

JRF kräver licensjakt på varg i södra Sverige

Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, sydliga distrikt vänder sig nu till länsstyrelserna med krav om licensjakt på varg. Målet är att Naturvårdsverket ska förmås att delegera rätten att besluta till de regionala myndigheterna.

Det är JRF:s distrikt i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne som har skickat en skrivelse till länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet.

Delegera rätten

I den trycker man på för att de berörda länsstyrelserna ska kontakta Naturvårdsverket och säkerställa att Naturvårdsverket kommer att ”delegera rätten att besluta om licensjakt även till det södra rovdjursförvaltningsområdet för jakten år 2024”.

Vidare skriver man att det inte ”finns stöd i politiska intentioner att vargpopulationen ska tillåtas växa i det södra rovdjursförvaltningsområdet” och att ”en minskning ska ske i de områden där stammen är som tätast, men det ska inte ske på bekostnad av ökande stammar någon annan stans”.

”Måste aktivera sig”

Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne, står bakom initiativet.

– Hemställan handlar helt enkelt om att länsstyrelserna måste aktivera sig och jobba mot Naturvårdsverket för att få egen förfoganderätt över licensjaktsbeslutet.

Skribenterna påpekar också att vargpopulationen i dagsläget ligger långt över de 170-270 djur som bedömts utgöra gynnsam bevarandestatus. Dessutom, understryker man, har det gjorts politiska uttalanden som tyder på att det finns en vilja att ”sänka referensvärdet mot den lägre delen av spannet”.

För mycket folk

– Vi har många angrepp nu och det pekar mot att det behövs licensjakt. Skyddsjakten ska i min värld användas bara i extrema sammanhang, regleringen bör givetvis ske genom licensjakt.

I skrivelsen belyses också de geografiska förutsättningarna för varg i landets södra delar, som är tätbefolkade och har en utbredd fårskötsel och över huvud taget mycket tamboskap.

Som i Mellansverige

” Vargpopulationen i de södra delarna av landet bör alltså behandlas på samma sätt som i de mellersta delarna. I linje med detta ska inga hinder föreligga för att besluta om licensjakt när populationen överstiger eventuella referensvärden eller minimivärden.”

– Att ha vargar söder om Jönköping finns det inga förutsättningar för, det skapar enbart problem. Vi har för många får och ingen sammanhängande skogsmark, avslutar Sven-Olof Sandberg.