Foto: Shutterstock "Antalet lodjur är för många och det får negativa konsekvenser för både jägare och renskötseln. Det enda sättet att sänka populationen är genom jakt, och en omfattande sådan borde ske redan i vinter", säger Henrik Tågmark.

JRF kräver mångdubbel avskjutning av lodjur

Jägarnas Riksförbund, JRF, vill att 378 lodjur får fällas under licensjakten 2022. Det skulle innebära en kraftig ökning av de nivåer som länsstyrelserna har beslutat om.

Hittills har länsstyrelserna beslutat om en tilldelning på 88 lodjur under licensjakten vintern 2022. Det antalet måste mångdubblas, anser JRF som argumenterar för ökningen i ett pressmeddelande.

Inledningsvis konstaterar JRF att den nuvarande förvaltningen av rovdjuren i Sverige inte fungerar. Resultatet av den har blivit att de stora rovdjurspopulationerna har en mycket negativ inverkan på landsortsbefolkningens livsvillkor och förutsättningarna för jakt.

Påverkar annat vilt

Vad gäller lodjuren är det framför allt deras påverkan på annat vilt och på rennäringen som gör att JRF anser att stammen måste kontrolleras genom aktiv jakt.

Enligt de gällande politiska besluten är referensvärdet för antalet lodjur i landet 870 stycken – den senaste inventeringen visar att det i stället finns minst 1 247 lodjur i Sverige.

– Det är tydligt att lodjurspopulationen är långt över de nivåer som är beslutat ska gälla för Sverige och att jakten måste mångdubblas för att kunna sänka populationen, säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund.

Underskattar antalet

JRF menar att lodjurspopulationen konsekvent underskattas eftersom inventeringarna är undermåliga. Dessutom frångår många länsstyrelser på eget bevåg de miniminivåer som har fastställts av Naturvårdsverket och lägger sig över dem.

– Att länsstyrelserna bortser från de demokratiska besluten och på det viset ökar populationerna och minskar utrymmet för jakt är skrämmande, säger Henrik Tågmark.