Jägarnas Riksförbund uppmanar landets länsstyrelser att ta beslut om en omfattande jakt efter lodjur. ”Det behövs för att förebygga skador”, menar Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund.
Foto: Montage / Michael Roeder / Shutterstock.com / JRF Jägarnas Riksförbund uppmanar landets länsstyrelser att ta beslut om en omfattande jakt efter lodjur. ”Det behövs för att förebygga skador”, menar Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund.

JRF kräver stor lojakt

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skrivit till alla länsstyrelser utom Gotland, där de uppmanar till en omfattande jakt efter lodjur.

JRF menar att inventeringsresultaten av lodjursstammen visar att den i högsta grad tål jakt. Dessutom visar undersökningar och erfarenheter att lodjuren orsakar allvarliga skador för djurägare och andra alternativ för att förebygga skador har väldigt liten effekt jämfört med den oproportionellt stora arbetsinsatsen, skriver JRF. De beslut som fattas bör också ske i god tid så att eventuella rättsprocesser hinner avgöras innan licensjakten planeras starta.
– Jägarnas Riksförbund har noterat den stora ökningen i lodjursstammen. Trots att ett enskilt års inventeringssiffror är svåra att bygga en trend på kvarstår faktum att inventeringen är gjord och ett stort antal lodjur har hittats. Det visar snarare att tidigare års inventeringar har varit bristfälliga än att den senaste inventeringen skulle överskatta stammen. Alltså finns det gott om utrymme för länsstyrelserna i både södra, mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet att beslut om licensjakt efter lodjur, säger Jens Gustafsson, biträdande riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.

Många djurägare lider skada
JRF menar att det är viktigt att notera att djurägare orsakas skador på grund av lodjur. Merparten av skadorna sker på fårbesättningar, men även många jakthundar skadas årligen av lodjur även om jägaren är ute efter ett annat vilt. Många skador på får och hundar anmäls inte.
– Skälen varför djurägarna inte anmäler varierar, men misstro mot myndigheterna, att systemet anses vara för krångligt och okunskap om att det går att anmäla skador är några av de skäl som förekommer, kommenterar Jens Gustafsson.
Länsstyrelsen i Örebro har gjort en undersökning bland länets får- och getägare. Den visar att mörkertalet är stort, runt 20 procent. Den visar även att 35 procent av länets djurägare överväger att minska sin djurhållning och att rovdjursförekomsten är skälet.
– Undersökningen visar också att djurägarna inte litar på rovdjurssäkra stängsel när det gäller att hålla lodjur utestängda. Något som sannolikt speglar deras erfarenheter av lodjur och rovdjurssäkra stängsel, säger Jens Gustafsson.