JRF kräver utökad vargjakt

Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse konstaterar i uttalande att det, med drygt två veckor till den planerade jaktstarten för varg, ännu inte finns ett klart besked i frågan hur vargjakten ska genomföras. ”Eftersom Naturvårdsverket i dagarna ska fatta beslut om ett flertal överklaganden av vargjakten vill vi särskilt poängtera vissa förutsättningar som måste ligga till grund för ett beslut som rimligtvis ska innebära jakt på fler vargar än de föreslagna”, skriver förbundsstyrelsen,

JRF-ledningen påpekar även följande i uttalandet:

Under året har två separata forskargrupper kommit fram till att gynnsam bevarandestatus för vargstammen är uppnådd med råge. I Sverige finns så många vargar att en omfattande jakt behövs för att ens minska tillväxten.
Den beslutade jakten förmår inte stoppa tillväxten och än mindre minska stammarna där de är som tätast. Något som också var ett uttalat syfte med riksdagsbeslutet. För att uppfylla riksdagsbeslutet måste alltså fler vargar än de beslutade fällas.

Påverkar landsbygdsbors ekonomi och välbefinnande
Den socioekonomiska utredning som presenterats visar, trots flera stora och uppenbara brister, att vargstammen har en påtaglig påverkan på många landsbygdsföretagares ekonomi. Dessutom konstateras det att vargen har en negativ påverkan på välbefinnandet hos de människor som lever i vargområden, både genom en ökad oro och en begränsad möjlighet till jakt och andra friluftsintressen. Även detta måste naturligtvis vägas in när beslutet fattas och det talar tydligt för att fler vargar ska fällas så att tätheten kan minskas där den är som högst.

Beslutad rovdjurspolitik ska följas
Vi noterar också att riksdagen i dagarna har tillkännagivit för regeringen att den beslutade rovdjurspolitiken förväntas följas. Detta ska gälla såväl hur prövningen av skyddsjaktbeslut ska gå till som de beslut som är fattade om inriktningen av förvaltningen. Vi förväntar oss därför att Naturvårdsverket tar hänsyn till de fakta och beslut som nu styr rovdjursförvaltningen och genom det fattar besluten att utöka vargjakten.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...