Foto: JRF Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

JRF-kritik mot ny rovdjursplan – men det finns positiva delar

Jägarnas Riksförbund, JRF, har kommit med synpunkter på den nya nationella förvaltningsplanen för rovdjur. ”Det finns positiva delar, men vissa mål är diffusa och det saknas uppföljning”, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Naturvårdsverket har under det senaste året arbetat med att revidera de nationella förvaltningsplanerna för björn, varg, järv och lodjur.

Slagits samman

Den stora nyheten är att de fyra förvaltningsplanerna har slagits samman till en enda plan som ska gälla under förvaltningsperioden 2022 till 2027.

Jägarnas Riksförbund, JRF, hör till de intresseorganisationer och myndigheter som har yttrat sig i ett remissvar.

Finns fördelar

I skrivelsen som har undertecknats av förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson poängteras inledningsvis att det finns fördelar med att samla förvaltningsplanerna i ett dokument:

”När rovdjursproblematiken diskuteras är det viktigt att ta hänsyn till det totala rovdjurstrycket och det förenklas när förvaltningsplanerna är samlade i ett dokument”.

Vissa problem

Samtidigt menar JRF att det finns en risk för att ”vissa problem som främst gäller en eller två av arterna blir gällande även för de andra arterna vilket riskerar att drabba förvaltningen”, men att fördelarna med ett gemensamt dokument ”överväger nackdelarna”.

”Långt över”

– Sammanfattningsvis upplever jag att dokumentet speglar en bevarandekultur. Ett exempel är då vargstammen diskuteras och man säger att stammen kretsar kring miniminivån, då den hela tiden ligger långt över. Jag uppskattar inte när myndigheter värderar, de ska uttrycka sig neutralt, säger riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

Han fortsätter:

– Det finns positiva delar, men vissa mål är diffusa och det saknas uppföljning. Med det sagt är en förvaltningsplan effektivare än flera, det totala rovdjurstrycket går bättre att belysa.