JRF-kritik mot nya älgförvaltningen

Jägarnas Riksförbund (JRF) är starkt kritiska till den nya älgförvaltningens föreskrifter. JRF konstaterar att såväl administrationen som kostnaderna ökar. Därtill straffas licensområden som går ihop till större områden med avgifter medan det blir kostnadsfritt att gå in i älgskötselområden.

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för älgförvaltningen tillkännagavs under fredag eftermiddag. Föreskriften fastslår att ett licensområdes första tilldelning alltid är en kalv. Det medför att det krävs ett område som tål en avskjutning av en kalv och en vuxen för att kunna jaga vuxet djur.
– Detta uppfyller inte riksdagsbeslut om möjlighet till adaptiv förvaltning. Särskilt inte i områden med stora rovdjursstammar, konstaterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund.
– Dessutom pekas det fortsatt mot arealtilldelning trots att riksdagsbeslutet uttryckligen säger att förvaltningen skall vara adaptiv, ekosystembaserad och lokalt förankrad, tillägger hon.

Förvrängt de politiska besluten
JRF konstaterar även att Naturvårdsverket i sin tolkning förvrängt riksdags- och regeringsbeslut så mycket att det inte längre uppfyller riksdagens beslut.
– Det är fullkomligt obegripligt och vi ser inga andra alternativ än att regeringen måste kliva in och omgående stoppa detta, säger förbundsordförande Solveig Larsson.
– En översyn från regeringen är ett absolut måste eftersom den adaptiva eller ekosystemsbaserade förvaltningen inte kommer att kunna genomföras, avslutar Solveig Larsson.

Jägareförbundet välkomnar nyordningen
Jägareförbundet välkomnar dock den nya älgförvaltningen, där föreskrifterna gör att skötselområdenas planer väger tungt.
– Vi ser positivt på att Naturvårdsverket har lyssnat på Jägareförbundet och tar tillvara på de lokala kunskaperna i de nya föreskrifterna, kommenterar Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.
– De nya föreskrifterna understryker också fördelen för oss jägare av att vara med i ett skötselområde för att kunna påverka förvaltningsområdenas bedömningar, innan de godkänns av länsstyrelserna, tillägger Hans von Essen.
De som står utanför älgskötselområdet, eller inte har ett tillräckligt stort område att registrera som ett licensområde, får endast skjuta älgkalv under maximalt fem dagar. Detta är nytt och speglar inriktningen mot att skjuta älg efter vad marken producerar, konstaterar Jägareförbundet.

Kritik mot finansieringen
– Vi råder våra medlemmar att gå med i ett skötselområde så de kan påverka den nya älgförvaltningen, säger Hans von Essen.
Jägareförbundet riktar dock kritik mot finansieringen av älgförvaltningen.
– Länsstyrelserna måste ta sitt ansvar för att hålla hårt i administrationen så att inte fällavgifterna skenar i väg. Älgen måste ses som ett samhällsintresse. Därför är det orimligt att endast jägarna står för kostnaden. Regeringen bör se till att mer pengar kommer in i finansieringen av det nya älgförvaltningssystemet, förutom jägarnas, framhåller Hans von Essen.