Lagrådsremissen om den framtida älgjakten bäddar för tvångssammanslutningar eller risk för utanförskap för dem som jagar älg på mindre marker, varnar JRF-basen Solveig Larsson.
Lagrådsremissen om den framtida älgjakten bäddar för tvångssammanslutningar eller risk för utanförskap för dem som jagar älg på mindre marker, varnar JRF-basen Solveig Larsson.

JRF-kritik mot nya älgjaktsvillkor

Regeringens lagrådsremiss om den framtida älgjakten väcker hård kritik från JRF, Jägarnas Riksförbund. Det gäller främst det faktum att det kan krävas 300-500 hektar för få licens på en vuxen älg.

JRF har kämpar hårt för att det ska kunna fällas vuxen älg även på marker som inte ingår i älgskötselområden.
–Vi befarar att ett stort antal jägare kommer mista
möjligheten till meningsfull älgjakt, säger JRF-basen Solveig Larsson.
JRF-ledningen vänder sig även mot de inskränkningar som görs i ägande- och nyttjanderätten.

Ser inga vinster med förslaget
Utifrån diskussionerna om minskad byråkrati och minskade kostnader för en ny älgförvaltning ser Jägarnas Riksförbund inga ekonomiska eller administrativa vinster med det nya förslaget.
– Att skapa ett system med risk för tvångssammanslutningar eller risk för utanförskap för dem som jagar älg på mindre marker är helt otänkbart, kommenterar Solveig Larsson.
Med tanke på frågans dignitet ska Jägarnas Riksförbund behandla frågan på årsstämma den 12-13 juni i Töreboda.