– Jag undrar vad bevarandeorganisationerna egentligen har för tumme med Förvaltningsrätten. Det är en väldigt hård insinuation, men jag börjar undra, säger JRF:s Per Wanström om att skyddsjakten på flyttvargstiken i Junsele har stoppats igen.
– Jag undrar vad bevarandeorganisationerna egentligen har för tumme med Förvaltningsrätten. Det är en väldigt hård insinuation, men jag börjar undra, säger JRF:s Per Wanström om att skyddsjakten på flyttvargstiken i Junsele har stoppats igen.

JRF-kritik mot stoppad Junselejakt

Generalsekreteraren i Jägarnas Riksförbund (JRF), Per Wanström, är starkt kritisk till att bevarandesidan återigen lyckats stoppa skyddsjakten på flyttvargen i Junsele.
– Principiellt är det här ett fruktansvärt beslut. Nu måste Sveriges regering och riksdag kolla över relationen människa-varg.  Anser politikerna att det här är en korrekt värdering mellan vargen som inte är en hotad art och mänsklig näring och fritidsverksamhet? undrar Per Wanström.

Strax före lunch meddelade Naturvårdsverket att Junseletiken ska avlivas, eftersom hon ställer till stora skador för rennäringen.

Några timmar senare hade bevarandesidan på nytt lyckats stoppa jakten.

– Man är beredda att köra över människor totalt och det på grund av en varg som visat sig olämplig på alla möjliga sätt. Den är flyttad tre gånger och har gått tillbaka varenda gång. Den är inte lämplig för det här, kommenterar Per Wanström.

Trygghet även för glesbygden
Han menar att människor som lever och verkar på landsbygden måste kunna ställa samma krav på samhället som storstadsborna gör.

– För den urbaniserade tätortssvensken är det självklart att staten skapar en trygg närmiljö. Varför ska det inte gälla landsbygden och dess näringar? säger Per Wanström.

Han har personlig erfarenhet av Förvaltningsrätten och att handläggningstiderna där brukar uppgå till flera månader. Nu fattar rätten beslut om stopp i jakten på bara några timmar.

”Jag börjar undra”
– Här anser rätten tydligen att tryggheten i människors vardag är mindre viktig än en art som på intet sätt är hotad i världen. Jag undrar vad bevarandeorganisationerna egentligen har för tumme med Förvaltningsrätten. Det är en väldigt hård insinuation, men jag börjar undra, säger Per Wanström.

Han anser att våra styrande politiker nu måste se över om det är rimligt att lagstiftningen fungerar som den uppenbarligen gör. Bevarandeorganisationerna, som på intet sätt är berörda av vargen, kan sätta stopp för nödvändig skyddsjakt.

– Ännu är inte sista ordet sagt i den här saken, konstaterar Per Wanström.