JRF lämnar De5stora

Jägarnas Riksförbund tackar för sig och avbryter samarbetet med organisationen De5stora.
– Vi kan inte se varför vi ska legitimera den verksamheten med vårt medlemskap när informationen därifrån inte är opartisk och då man förringar en av våra äldsta kulturyttringar, nämligen jakten, säger generalsekreterare Per Wanström med anledning av JRF:s beslut.

Verksamheten vid De5stora har under en tid dragits med trovärdighetsproblem och ibland uppfattats som en ren propagandaorganisation för stora rovdjur. D5stora har även haft samröre med en del mer eller mindre oseriösa organisationer.
Bland annat har APU fått draghjälp av De5stora, något som sedan stoppades.
De5stora var också medarrangör vid det stora seminariet på Moderna museet i slutet av januari som bland annat handlade om att ”återförvilda” delar av Sverige.

Jakt som TV-spel
Där framfördes bland annat idéer om att bilda ett svensk ”Yellowstone” i delar av Bergslagen. Dessutom skulle svenska jägare börja jaga med blankpatroner och elekroniska sikten som registrerat eventuell träff. Jakten skulle på så sätt omvandlas till ett slags TV-spel.
Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har därför beslutat att avsluta sitt samarbete med rovdjurscentret de5stora.
– Skälet är att Jägarnas Riksförbund anser att informationen som förmedlas från centret vid olika sammankomster inte är opartisk och i vissa fall även syftar till att förringa en av de äldsta kulturyttringar som finns i Sverige, nämligen jakten, säger Per Wanström.

Chefens kommentar
Benny Gäfvert är chef för De fem stora och han beklagar JRF:s avhopp.
– Det känns väldigt tråkigt att dom hoppar av nu eftersom vi arbetar för att få en bättre trovärdighet, säger han.
Benny Gäfvert är medveten om att De5stora upplevts som partiskt och att många uppfattats organisationen som en propagandaorganisation för rovdjuren.
– Jag antar att tillsättningen av mig var ett försök att balansera upp den bild många har fått. Jag har själv jägarbakgrund och är viltmästare men har ännu inte hunnit sätta min prägel på verksamheten då jag började på heltid så sent som i april, säger han.

Vill balansera
För att till viss del balansera upp den alltför rovdjursvänliga linje som många upplevt att De5stora stått för kommer man att köra ett antal seminarier under hösten.
– Först ska vi ha intensivkurser i jägareexamen vilket kanske visar att vi anser att jakt är en naturlig del för människan. Vi ska också hålla ett seminarium som handlar om beteendeförändringar hos tamdjur när det finns rovdjur i omgivningen. Det kan handla om att jordbrukaren drabbas av mindre slaktvikter eller sämre reproduktion. Djuren kan också bli direkt farliga att hantera för bonden då de är rädda och stressade, säger Benny Gäfvert.

Rovdjurens ekonomiska roll
I november kommer man att ha ett seminarium om rovdjurens ekonomiska roll, alltså hur mycket det kostar att ha rovdjur och vilka som drabbas av kostnaderna, säger han.
I De5stora ingår följande organisationer: WWF, Svenska Jägareförbundet, Gävleborgs fäbodförening, Jägarnas Riksförbund, Svenska Djurparksföreningen, LRF, Svenska Rovdjursföreningen, Ekoturismföreningen, Naturskyddsföreningen och Svenska samernas riksförbund SSR.

SSR kvar
Anders Blom är förbundsdirektör för SSR.
– Från vår sida har vi inte diskuterat frågan om att lämna De5stora och i dagsläget har vi ingen officiell uppfattning. Men det kan ju hända att frågan kommer upp nu i och med att riksjägarna bestämt sig för att utträda, säger han.