JRF-möte i Surahammar om vargar och vildsvin

Jägarnas Riksförbund, JRF, i Västmanland har haft ett medlemsmöte i Surahammar den 11 november 2008. 
Med god uppslutning, och hela länet representerat, blev höstens medlemsmöte en succé. Stämningen var mycket god och debattlusten stor. 

Programmet omfattade information om vad som skett under året och diskussioner kring aktuella frågor.
Diskussionerna om rovdjuren ledde till en samstämmig fördömning av varg på våra marker. Ingen ville ha varg i naturen. Nackdelarna för de boende på landsbygden är stora och all vistelse i naturen präglas av rädsla eller oro på grund av rovdjuren. Både jägare och andra oroas för sina hundar och kan inte längre släppa dem, vare sig för jakt eller träning.

Vildsvin engagerar
Vildsvinet var en annan punkt på programmet, som engagerade djupt. Detta nya jaktbara vilt orsakar en hel del skador på gröda, gräsmattor och i trädgårdar och kräver mycket insatser av jägarna.
Mötet enades om att utforma en checklista över vad som kan behöva ägnas uppmärksamhet inför jakten. En medlem åtog sig att sammanställa ett antal punkter i ämnet.

Ungdomsläger
Ett annat ämne rörde frågan hur ungdomar kan intresseras för JRF-verksamheten. Det pågår ett arbete med ungdomsläger inom Örebro-distriktet, där även vi kan få delta. Möjligheterna att åstadkomma ett sådant läger i Orsa Grönklitt pågår också inom region Mellan, Västmanlands närmaste distriktsgrannar. Mötesdeltagarna tryckte också på fadderjakt, deltagande i älg- och rävdrev och naturstigar.
Som avslutning gjordes en utvärdering av dagens möte, som  kan sammanfattas med orden ”ett bra möte som vi vill ha mer av!”.
Ett varmt tack från styrelsen till deltagarna för deras engagemang, humor och goda humör.