JRF och JF vill skjuta ytterligare 15 björnar i Dalarna

Jägarnas Riksförbunds avdelning i Dalarna, samt Jägareförbundet Dalarna, ansöker hos Naturvårdsverket om att få skjuta ytterligare 15 björnar i länet samt att jakttiden förlängs till 30 oktober.

JRF-basen i Dalarna, Malte Sandström, anser att forskarnas bedömning att björnstammen i Dalarna inte längre växer är felaktig. Han hänvisar till björnobservationerna i Särna-Idra där man 2007 hade fem observationer, året efter 26 observationer och i år 31 observationer.
– Riksdagens målsättning är 1 000 björnar i Sverige men i dag finns med all sannolikhet över 3 000 björnar i vårt land, vilket gör det svårt att förstå varför björnstammen fortfarande skall ha en stark tillväxt, skriver Malte Sandström i sin ansökan till Naturvårdsverket.
Han påpekar också att närvaron av varg försvårar björnjakten, vilket motiverar en förlängd jakttid samt att en tilldelning av ytterligare 15 björnar skulle överensstämma med viltvårdsnämndens ursprungsförslag.
Även Jägareförbundet påpekar i sin ansökan att den snabba jakten och de många synobservationerna vittnar om att björnstammen är stark.
– Det hittills medgivna antalet björnar inte tillräckligt för att i någon grad minska tillväxttakten och på så sätt också minska de, både direkta och indirekta, skador som björnarna förorsakar. Det vore djupt olyckligt om den i grunden positiva inställningen till björnförekomst skulle övergå till att bli alltmer negativ, skriver Jägareförbundet Dalarna i sin ansökan.