JRF-Piteå befarar att vindkraftverken bland annat förstör tjädrarnas spelplatser.
JRF-Piteå befarar att vindkraftverken bland annat förstör tjädrarnas spelplatser.

JRF-Piteå lyckades inte stoppa vindkraftverken

Den överklagan som Jägarnas Riksförbund i Piteå skickat in mot vindkraftverken på Dragaliden avslås av länsstyrelsen i Norrbotten.

Beslutet om att tillåta tolv vindkraftverk i Dragaliden, utanför Piteå, togs den 19 december förra året. Sedan dess har saken överklagats ett antal gånger, men beslutet står fast.

Pilotanläggningen kommer att vara cirka 2,5 kilometer på längden och cirka 1 kilometer bred, med andra ord upptar anläggningen ungefär 250 hektar mark.

Denna anläggning är starten på en mycket större vindkraftpark, som slutligen kommer att vara 5,5 mil lång och ungefär en mil bred.

Jägarnas Riksförbund har flera anledningar till sitt överklagande.

Förstör för tjädrarna

– Vi överklagade bygglovet för tolv verk för att dessa är placerade så att de skär igenom en tjäderspelsplats och dessutom ligger i närheten av kungsörnsviste och en slagugglekoloni. Dessutom kommer renskötseln att hindras, säger Arnold Stenman, ordförande i Jägarnas Riksförbunds avdelning i Piteå.

Arnold Stenman nämner också det faktum att vindkraftverken genererar infraljud, som har konstaterat inverkan på människors hjärtrytm. Även djurlivet kan påverkas, befarar Arnold Stenman.

– Gotlänningarna vill riva vindkraftverk på grund av att folk mår dåligt. Undersökningar av danska vindkraftparker och verk i Kalmarsund har visat att fåglar väljer andra vägar och häckningsplatser. Kan det bero på infraljudet i båda fallen? funderar Arnold Stenman.

Förståelse för kritiken

Länsstyrelsen avslår nu alltså överklagandet, med motiveringen att vindkraftverken inte ska betraktas om en sammanhållen bebyggelse, utan enstaka anläggningar. Länsstyrelsen stöder sitt resonemang på plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har dock förståelse för kritiken mot vindkraftverkens inverkan på omgivningen. Men de anser också att man ska pröva Svevinds ansökan om bygglov utan en upprättad detaljplan för området.

Att överklagan avslogs är ingen överraskning för Arnold Stenman.

– Nej, det var väntat. Det har gått så mycket politik i det hela. Staten äger marken till hundra procent. Vi skattebetalare som inte är sakägare har inget att säga till om, säger Arnold Stenman.

Vill kartlägga viltets vandringar

Nu är en ärendet överklagat till miljödomstolen. JRF i Piteå vill att man ska kartlägga viltets vandringar i området och kontrollera hur pilotanläggningen påverkar viltet.

– Man måste ju se till att faunan trivs. Jag är övertygad om att tjädrarna som nu spelar i området inte kommer spela där något mer. Det är stora komplexa problem det här. Dessutom behöver vi väl ingen miljövänlig el häruppe. Hälften av den el som produceras här exporteras redan söderut, säger Arnold Stenman.

Samtidigt som medlemmarna i JRF-avdelningen är besvikna över avslaget är vindkraftföretaget Svevind glada över att bygglovet står fast.

– Det känns otroligt roligt att våra projekt utvecklas, säger Mikael Kyrk, projektledare vid Svevind, till Piteå-Tidningen.