JRF: ”Rapportera rovobs”

Rapportera alla rovdjursobservationer, uppmanar Jägarnas Riksförbund (JRF) i ett pressmeddelande.

Jaktsäsongen är i full gång och det börjar snart att falla snö i stora delar av Sverige. Därmed kommer jägarnas observationer av spår efter rovdjur att öka. Eftersom jägare rör sig mycket i naturen är det naturligt att de ofta ser spår efter stora rovdjur.

Förvaltning bygger på antal individer
Den nuvarande rovdjursförvaltningen bygger på att det varje år uppskattashur många rovdjuren är till antalet. En eventuell jakt beslutas därefter utifrån den mängd rovdjur som man uppskattar finns.
Därför är det av stor vikt att alla rovdjursobservationer rapporteras in till länsstyrelserna.
De kan rapporteras via antingen www.rovobs.se eller www.skandobs.se.
– Ett viktigt led för att vi ska ha möjlighet att begränsa rovdjursstammarna genom jakt är att stammarna inte underskattas. Därför uppmanar vi alla att rapportera rovdjursobservationer eller observationer av spår från de stora rovdjuren, säger Solveig Larsson, förbundsordförade för Jägarnas Riksförbund.