Det ska även i fortsättningen vara tillåtet att jaga vildsvin med hund från den första augusti, anser Jägarnas Riksförbund.
Foto: Robert Jidesjö Det ska även i fortsättningen vara tillåtet att jaga vildsvin med hund från den första augusti, anser Jägarnas Riksförbund.

JRF säger nej till senare jaktstart med grishundar

Nej till kortare jakttid för hund i vildsvinsjakten. Nej till ersättningar för skador orsakade av vildsvin. Ja till belysta åtelplatser utan att behöva ansöka om tillstånd. Det är huvudpunkterna i JRF:s, Jägarnas Riksförbunds, svar på Naturvårdsverkets förslag om förvaltning av vildsvinen.

Både Jägareförbundet och Kennelklubben jobbar för att flytta jaktstarten när hundar får släppas efter vildsvin från den första augusti till första oktober.

Det finns redan i jaktförordningen att hundar snarast ska kopplas om de förföljer vilt som inte är tillåtet.

– Det är vår uppfattning förordningen här är tillräcklig, kommenterar Arne Karlsson, JRF:s riksviltvårdskonsulent.

Naturvårdsverket föreslår att det ska kunna ansökas hos respektive länsstyrelse om att ha fast belysning vid åtlar där vildsvin skjuts.

Främst skjuta gyltor i oktober-november

– Förvaltningsmodellen handlar om att skjuta främst gyltor i oktober-november för att förhindra att de går i brunst. Under den tiden finns det inte snö i de områden där vildsvinsstammen är som störst, konstaterar Per Wanström, generalsekreterare för JRF.

– Då behövs belysning vid åtlarna. Det kan säkert jägarna sköta på ett bra sätt utan att behöva göra ansökningar. Det ger bara onödigt pappersarbete med tillstånd, säger Per Wanström.

Även i de fall jakt behöver bedrivas i grödor ska jägarna själva kunna avgöra om belysning behövs, anser JRF.

Fällfångst är en självklar del i förvaltningen av vildsvinen, tycker JRF.

Framtagandet av nya fälltyper måste uppmuntras.

– Här måste Naturvårdsverket visa en välvilja och arbeta för en kort hanteringstid av ansökningar och tester. I den mån nya tester måste genomföras skall dessa till fullo betalas av Naturvårdsverket, kommenterar Per Wanström.

”Ge inga ersättningar för skador”

– När det gäller skador orsakade av vildsvin är det i grunden ett markägarproblem. Vår uppfattning är att ersättningar inte skall utbetalas för skador orsakade av vildsvin. Vi måste gemensamt klara förvaltningen genom samarbete, som skapar en balans i vildsvinsförvaltningen, säger Per Wanström.

Jägareförbundet och Kennelklubben har fått ett uppdrag att studera hur det ska tas fram lämpliga hundar för vildsvinsjakt. Bland annat ska det bli speciella test och prov för svinhundar.

Men JRF vill att hundfrågorna även ska behandlas i den speciella projektgrupp som ska arbeta med vildsvinsfrågor.

– I den gruppen bör det även behandlas vad som bör gälla för utfodring av vildsvin, var åtlar ska placeras och så vidare, säger Per Wanström.