JRF Sörmland anser att beslutet om skyddsjakt på en varg i länet bör innefatta hela Ärlareviret.
Foto: Mostphotos/Mats Lindberg JRF Sörmland anser att beslutet om skyddsjakt på en varg i länet bör innefatta hela Ärlareviret.

Oklart vad som menas i skyddsjaktbeslut

JRF Sörmland överklagar

Den nionde oktober beslutade länsstyrelsen i Södermanland om skyddsjakt på en varg. Förutom att skyddsjakttiden är för snålt tilltagen ger formuleringarna kring ”angrepp” utrymme för tolkningar. Det anser JRF Sörmland som överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

I skrivelsen till Förvaltningsrätten yrkar distriktet genom sin ordförande Hans Gustafsson på förändringar gällande tre punkter i skyddsjaktbeslutet som Jakt & Jägare skrev om här:
– Vi vill veta vad angrepp i samband med/i anslutning till på tamboskap innebär i praktiken. Räcker det med att en varg stryker omkring runt en hage eller måste ett djur bli skadat eller dödat? Vi vill ha en tydligare definition här, säger Hans Gustafsson.

Kort om tid
Det andra yrkandet handlar om den snålt tilltagna jakttiden, till och med första november.  
– Då skyddsjakten ska inriktas på den skadegörande individen och bara dras igång vid ett nytt ”angrepp” kan det bli kort om tid. Om det inträffar ett angrepp kan det ta tid för spårhundsekipagen att hitta just den varg som varit framme. Därför anser vi att skyddsjakten bör pågå till första december, säger Hans Gustafsson.
I överklagandet poängteras att många djur fortfarande går ute i november även om betessäsongen är över samt att hästägare är skyldiga att ge sina djur utevistelse varje dag året runt.

För litet område
Det tredje yrkandet avser skyddsjaktområdet.
– Det är för litet och går rakt igenom det som betecknas som Ärlareviret. Det näst sista angreppet på tamdjur skedde väster om väg 55, ett område som inte är med i skyddsjaktområdet nu. Därför bör området utökas till att omfatta hela reviret, avslutar Hans Gustafsson.