Foto: Anna Förster Personvalen drog ut på tiden på Clarion Hotel i Umeå i dag. Inför i stort sett alla val krävde något ombud sluten omröstning.

JRF-stämman föryngrar förbundsstyrelsen

Jägarnas Riksförbund har en ny styrelse. Ombuden på årsstämman i Umeå valde i dag i stort sett enligt valberedningens förslag.

Valberedningens ordförande, Hans-Erik Karlsson, inledde personvalet med att konstatera att om valberedningens förslag går igenom kommer snittåldern i styrelsen att sjunka med 12–13 år.

Så blev i stort sett fallet då ombuden tyckte att valberedningen hade gjort ett bra jobb och röstade därefter.

Vice ordförande

Till ny vice ordförande valdes styrelseledamot, tillika JRF-Skånes ordförande, Sven-Olof Sandberg, eftersom mångårige styrelseledamoten Henrik Tågmark inte ställde upp för omval.

På grund av att Sven-Olof Sandberg valdes till vice ordförande genomfördes ett fyllnadsval som resulterade i att Enock Skogman, JRF-Jönköping, valdes till ny regionbunden ledamot för syd.

Ledamöter

Därefter valdes fyra icke regionbundna ledamöter, de är:

Silvana Lindgren Majander, JRF-Stockholm, omval.

Jörgen Söderlund, JRF-Västernorrland, nyval.

Martin Lundgren, JRF-Dalarna, nyval.

Suzane Christoferson, JRF-Kronoberg, nyval.

Suppleanter

Till suppleanter i förbundsstyrelsen valdes:

Stefan Paulson, JRF-Jönköping, omval.

Jacqueline Daneberg, JRF-Halland, nyval.

Stefan Nilsson, JRF-Västernorrland, nyval.

Kvar i förbundsstyrelsen sedan tidigare är:

Ordförande Solveig Larsson, Arne Nilsson och Ulf Lindström.

Revisorer

Camilla Kämpe, JRF-Stockholm, och Erik Boman, JRF-Västerbotten, fick förnyat förtroende som revisor respektive revisorssuppleant.

Valberedning

Till valberedningen gjordes inga nyval, utan den består fortfarande av:

Hans-Erik Carlsson, JRF-Uppsala, ordförande.

Kalle Nygren, JRF-Västerbotten.

Åke Nilsson, JRF-Västernorrland.

Kjell Emilsson, JRF-Värmland.

Nils-Birger Andersson, JRF-Blekinge.

Jan Norrman, JRF-Halland.

Lämnar styrelsen

Förutom Henrik Tågmark lämnar följande ledamöter styrelsen:

Conny Börjesson Daneberg, Yvonne Oward och Gunnar Benselfelt.