FOTO: SHUTTERSTOCK & JRF Henrik Tågmark, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, pekar på domstolarnas agerande som ett problem i vargsammanhang.

JRF: Stor vargökning att vänta 2024

I går presenterades resultatet av vinterns varginventering som visade en stor tillväxt i södra Sverige. ”Vår kritik mot tilldelningen bekräftas till fullo, vi har en ständigt ökande stam”, säger JRF:s Henrik Tågmark.

Som Jakt & Jägare rapporterade i går har Naturvårdsverket meddelat resultaten av vinterns inventering av vargstammen.

Mer varg i söder

Enligt Naturvårdsverkets analys har antalet vargar och revir ökat i södra Sverige, samtidigt som det skett en minskning i mellersta Sverige.

– Det där har vi inte märkt av. Snarare har de spridit sig i hela länet och det råder inget tvivel om att vi står inför en mycket stor ökning nästa år eftersom det har inventerats en stor mängd parbildningar som sannolikt nu får valpar, säger Henrik Tågmark som bor och jagar i Värmland och är vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han tillägger:

– Dessutom noterar jag att man börjat räkna vargarna per 100 000 hektar, ett sätt att vilseleda debatten. Nästa steg blir väl att räkna människor också.

”Bara 75 procent”

Enligt Henrik Tågmark är domstolarnas agerande en del av problematiken.

– Jag tycker det. På grund av domstolspassivitet fick vi bara skjuta 75 procent av tilldelningen. JRF har JO-anmält att domstolarna kan låta det gå ett halvår utan att lämna besked. Det är anmärkningsvärt och föder funderingar om hur domstolarna egentligen fungerar då det handlar om varg. Man lägger ingen vikt vid de människor som drabbas, det är horribelt hur myndigheterna tolkar lagen

Stark ministerstart

Men Henrik Tågmark menar att det trots allt finns positiva tendenser i vargpolitiken. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tycker han har startat starkt på sin post.

– Verkligen, han har träffat landshövdingarna och förhört sig om läget. Han förstår verkligen problematiken, jagar själv och har gått ut kraftfullt. Min åsikt är att han verkligen vill få till stånd en förändring. Från vår sida har vi lämnat ett förslag till honom som innebär att paragraf 28 bör utökas så att en angripande varg kan förföljas och avlivas.