Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, välkomnar en ny viltmyndighet och att jaktlagsutredningen återupptas.
Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, välkomnar en ny viltmyndighet och att jaktlagsutredningen återupptas.

JRF välkomnar ny viltmyndighet

Jägarnas Riksförbund (JRF) mottog med glädje miljö- och jordbruksutskottets historiska beslut att inrätta en ny viltmyndighet och ser även positivt på att jaktlagsutredningen ska återupptas.

En fokuserad myndighet och de delfrågor som nu ska fortsätta utredas är i allra högsta grad viktiga för de svenska jägarna och för deras möjligheter att fortsätta bedriva en meningsfull och avvägd viltförvaltning, anser JRF-basen.
– Vi behöver en myndighet som helt fokuserar på brukande och förvaltning snarare än på vård och uppbyggnad, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Står inför nya utmaningar
Jaktlagsutredningens första delbetänkande slår fast att svensk jakt och viltvård står inför flera nya utmaningar. De stora och på många håll växande viltstammar som finns i Sverige, och numera även består av ett flertal återetablerade arter, gör att JRF hoppas att jaktlagsutredningen anammar detta och fortsätter ett arbeta mot att förenkla regler, minska byråkratin och därmed kostnaderna.
– Jakten i Sverige är inte ett särintresse utan en växande näring, fritidsverksamhet och ett historiskt kulturarv som inte bara behöver en egen myndighet, utan även ett anpassat och kostnadseffektivt regelverk, konstaterar Solveig Larsson.

En socioekonomisk utredning skulle behövas
Att miljö- och jordbruksutskottet valde att stryka vissa delar som berör vargfrågan för att erhålla en bred enighet kring huvuddelen av frågorna är förståeligt, men i sammanhanget något som JRF beklagar.
– Vi noterar därmed att dörren står öppen för en ny utredning i vargfrågan och en fullständig socioekonomisk utredning skulle välkomnas av förbundet. Men att återigen utreda en fråga som redan utretts flera gånger och med klar majoritet beslutats av riksdagen ser vi som ett resursslöseri med statsmedel, avslutar Solveig Larsson.