Foto: Suzanne Fredriksson Idag spretar myndighetsansvaret när det gäller jakt - och viltvård.

Dags för ny jakt - viltvårdsmyndighet

JRF välkomnar utredning

Regeringen har beslutat att beslutat att tillsätta en utredning om en ny jakt – och viltvårdsmyndighet. Jägarnas Riksförbund har länge arbetat för att jakt – och viltvårdsfrågor bör samlas under samma tak och välkomnar beslutet.

Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet ska utredningen bland annat utreda formerna för bildandet av en ny jakt- och viltvårdsmyndighet samt förändringar när det gäller mandat, styrning och ansvarsfördelning mellan och inom de befintliga myndigheterna inom jakt- och viltvårdsområdet.

Effektiv ansvarsfördelning

Utredningen syftar till att säkerställa en effektiv ansvarsfördelning som främjar en långsiktigt hållbar jakt- och viltvård och som säkerställer en fungerande viltförvaltning där bevarandet av viltarter, brukande av vilt samt begränsning av skador och olägenheter av vilt beaktas. Syftet är också att förenkla utövandet av jakt samt utreda om ansvaret för vapentillstånd och för tillsyn av tillståndsprövning för skjutbanor bör flyttas.

Gedigna jakttraditioner

 – Jakten är viktig för Sverige. Vi har gedigna jakttraditioner och många aktiva och duktiga jägare som vårdar natur och vilt. Det är också en trygghetsfråga, där jakt bidrar till att minska viltskador hos jord- och skogsägare, öka trafiksäkerheten och hålla nere vargstammen. Beslutet i dag är ett steg på vägen för att säkra goda villkor för både jakt- och viltvård, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

JRF aktiv part

Jägarnas Riksförbund har drivit frågan om en samlande myndighet för jakt – och viltfrågor under lång tid.

– Det här är ett beslut vi är mycket glada över. Idag är ansvarsfördelningen spretig med flera myndigheter inblandade i jakt- viltvårdsfrågor, inte minst polismyndigheten behöver avlastas när det gäller jaktvapen. Det är bara ett exempel där en ny myndighet med kunskap om helheten kan göra stor skillnad, säger Solveig Larsson, förbundsordförande.

Hon tillägger att även om det kommer ta lång tid innan utredningen är klar ser hon fram emot arbetet där JRF kommer att vara en aktiv part.

Redovisas 2025

Regeringen har utsett Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen i Jämtland och tidigare chef för viltförvaltningsfrågor på Naturvårdsverket, som utredare. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2025.