JRF: ”Vargflytt till Dalarna oacceptabelt”

I ett pressmeddelande ger Jägarnas Riksförbunds ordförande i Dalarna, Malte Sandström mycket hård kritik mot länsstyrelsen i Dalarna, som godkände att ta emot en flyttvarg den 8 april.
– Det är en maktdemonstration, där man värnar egna intressen och kör över såväl viltförvaltningsdelegationen som ortsbefolkningen genom att tillåta att en varg flyttas till Dalarna. Det är helt oacceptabelt att flytta en varg till landets rovdjurstätaste län, kommenterar Malte Sandström.

Enligt JRF i Dalarna visar utplanteringen av varg även att myndigheterna helt bortser från miljöministerns intentioner om att vargstammen skall spridas ut. Oavsett den genetiska bakgrunden på den flyttade vargen
borde den ha skyddsjagats eftersom den ställt till problem uppe i Gällivare.
– Vi kräver nu att människor som kan komma att drabbas av vargen fullt ut ersätts ekonomiskt för alla direkta och indirekta skador, tillägger Malte Sandström.
JRF-Dalarna förordar att skadegörande individer, oberoende av bevarandestatus, skall tas bort genom skyddsjakt.
– Vi kan inte se att myndigheternas beslut att flytta problemet till någon annan är lösningen, säger Malte Sandström. Tidigare har JRF i Dalarna även krävt en konsekvensanalys vad utsättningar av nya vargar kan innebära för alla berörda.