Idag sänder de berörda JRF-distrikten in skrivelser till sammanlagt elva länsstyrelser, där det krävs licensjakt på totalt 209 vargar i vinter för att få ned vargstammen till riksdagsmålet att ha 170 vargar.
Foto: Shutterstock Idag sänder de berörda JRF-distrikten in skrivelser till sammanlagt elva länsstyrelser, där det krävs licensjakt på totalt 209 vargar i vinter för att få ned vargstammen till riksdagsmålet att ha 170 vargar.

JRF vill att 209 vargar fälls i vinter

Överklagar om licensjakt på varg

Det blir endast 24 vargar som får fällas under vinterns licensjakt, som startar den 2 januari. Jägarnas Riksförbund, JRF, har överklagat. JRF kräver att det i stället fälls totalt 209 vargar och att jakten även får ske i några av de län där licensjakten på varg har slopats.

JRF pekar på att riksdagen sedan 2013 har haft intentioner att sänka antalet vargar och har beslutat att stammen ska ligga på intervallet 170-270 vargar. 170 är det ”riksdagsmål” som måste uppnås i första hand, anser JRF.
I övrigt står JRF fast vid linjen att Sverige ska ha noll frilevande vargar.
Idag sänder respektive JRF-distrikt i de berörda länen ut skrivelser till elva länsstyrelser. Beroende på vilket län det handlar om är det antingen ett överklagande om att länets licenskvot är för liten eller en begäran att licensjakten inte ska slopas i länet.

Därför bör det fällas 209 vargar
I Sverige fanns, enligt inventeringen, 365 vargar under vårvintern 2020. Sedan har stammen beräknats öka med elva procent efter vårens föryngringar. Det ger, enligt JRF:s kalkyl, en vargstam på 405 vargar
26 vargar dog i trafikolyckor, avlivades vid skyddsjakt eller dog av andra orsaker under inventeringsperioden och ska därför räknas bort.

Kraven för de elva länen
För att få ner antalet vargar till 170 vill JRF därmed ha länsvisa licenskvoter på totalt 209 vargar, fördelade så här:
• Jämtland: 5.
• Västernorrland: 2.
• Dalarna: 37.
• Gävleborg: 45.
• Värmland: 51.
• Stockholm: 3.
• Uppsala: 3.
• Örebro: 29.
• Västmanland: 21.
• Södermanland: 8.
• Östergötland: 5.

Vill ha vargjakt i hela länet
De elva JRF-distrikten kräver även att vargarna får jagas över hela länet och inte enbart i vissa revir.
Martin Lundgren är ordförande för JRF-distriktet i Dalarna. Han tillhör de länsbasar som skriver en begäran att länsstyrelsen ska ompröva beslutet att inte ha licensjakt på varg.
Beslutet om att slopa licensjakten bygger på ett systemfel, förklarade han redan innan skrivelsen gjordes.
Det hittades bara 6,5 familjegrupper vid inventeringen 2019-2020, vilket motsvarar 65 vargar.

”Då hade vi fått vargjakt i Dalarna”
Landshövding Ylva Thörn körde över länets viltförvaltningsgrupp om vargmålet i Dalarna och bestämde att det ska vara minst 80 vargar i länet.
– Hade vår linje i viltförvaltningsgruppen om minst 45 vargar gällt hade vi fått licensjakt på varg i Dalarna i januari. Det här är ett systemfel som vi måste kämpa mot, deklarerar Martin Lundgren.
Ingemar Alin, JRF-ordförande i Gävleborg, överklagar i sin tur att det i länet bara får fällas tolv vargar, sex i Ryssjönreviret och sex i Andånreviret.

Jakten kan ge mer skygga vargar
I överklagandet till länsstyrelsen argumenterar han för att 45 vargar ska få fällas i Gävleborg och att jakten ska gälla hela länet för att vargarna ska blir mer skygga.
”Djur som inte återkommande jagas bibehåller inte en naturlig skygghet för människor, det är välbelagt i såväl forskning som den allmänna kunskapen. De närgångna vargar som nu leder till stor oro och skyddsjaktsbeslut, när de bland annat dödar får och andra tamdjur, är alltså till stor del en följd av den restriktiva hållningen från länsstyrelserna gentemot jakt på varg”, skriver han i överklagandet.