Jägarnas Riksförbund, JRF, uppmanar regeringen att jobba för att stoppa det föreslagna EU-förbudet mot jakt och annat naturbrukande. Förbudshotet gäller strikt skyddade naturområden på tio procent av Sveriges yta.
Foto: Mostphotos Jägarnas Riksförbund, JRF, uppmanar regeringen att jobba för att stoppa det föreslagna EU-förbudet mot jakt och annat naturbrukande. Förbudshotet gäller strikt skyddade naturområden på tio procent av Sveriges yta.

JRF vill att EU:s jaktförbud stoppas

Jägarnas Riksförbund, JRF, skriver till landsbygdsministern och begär att regeringen ska agera för att stoppa EU-kommissionens förslag som innebär att jakt kan förbjudas på tio procent av Sveriges yta.

Enligt förslaget ska det inrättas strikt skyddade naturområden på tio procent av EU-ländernas yta. På dessa områden kan det bli stopp för alla typer av naturbruk, till exempel jakt och skogsbruk.
I skrivelsen till regeringen pekar JRF på att det handlar om ett hållbart brukande av naturen.

”Tyder på jaktfientliga syften”
”Svensk jaktlagstiftning förbjuder överutnyttjande av viltet och vidare ligger det djupt rotat i den svenska jägarkulturen att endast ta av överskottet och inte kapitalet om inte så behövs. Att på detta vis jämföra jakt med andra betydligt mer inskränkande åtgärder tyder på att det ligger politiska motiv och jaktfientliga syften bakom förslaget”, skriver JRF-basen Solveig Larsson och Per Wanström, generalsekreterare för JRF.

Även hot mot äganderätten
JRF-duon pekar även på att det även handlar om ett hot mot arbetstillfällen, ekonomin, näringslivet, livsmedelsproduktionen och äganderätten att inskränka naturbrukandet.
”I Sverige är en stor del av marken ägd av privatpersoner. Dessa har till stor eller liten del en inkomst från det som brukandet av jorden ger och många har även en inkomst av jakten. Jakten bidrar även till Sveriges livsmedelsproduktion och ökar Sveriges självförsörjningsgrad. Jakten är också kopplad till äganderätten som i Sverige är grundlagsskyddad och en inskränkning av detta är inte acceptabelt”, deklarerar JRF-företrädarna.

Ger större problem med skadegörande vilt
De pekar också på att det är viktigt att värna jakten för att kunna stoppa skadegörande vilt, som hjortar, vildsvin och betande fåglar.
”Om stora områden avlyses för jakt blir de automatiskt fristäder för allt vilt, vilket kommer leda till stora populationer av många arter som ofrånkomligt kommer påverka brukade även utanför de skyddade områdena”, varnar JRF.

Vill att regeringen agerar
Förbundet uppmanar regeringen att jobba för att det föreslagna EU-förbudet mot jakt inom strikt skyddade naturområden stoppas.
”JRF uppmanar också regeringen att tillse att enskilda markägare inte drabbas av omotiverade inskränkningar i sin grundlagsskyddade äganderätt och rätt att bruka marken, till exempel genom skogsbruk”, tillägger Solveig Larsson och Per Wanström.
Jakt & Jägare har tidigare skrivit om EU-hotet mot jakten här: