Sten Sandgren, älgjägarprofil i Västerbotten och vice distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund, jobbar för att få bort brunstuppehållet i länets älgjakt.
Foto: Beril Pettersson/JRF Sten Sandgren, älgjägarprofil i Västerbotten och vice distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund, jobbar för att få bort brunstuppehållet i länets älgjakt.

JRF vill ha brunstjakt på älg

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill slopa brunstuppehållet i älgjakten även i Västerbotten och får medhåll från skogsägarna. Jägareförbundet vill i sin tur behålla uppehållet för att inte störa älgarna under parningsperioden.

I Jämtland slopades brunstuppehållet i älgjakten. Läs om det här:
I Västerbotten görs dock fortfarande ett avbrott av septemberjakten på älg. Från den 25 september och under den första veckan i oktober är det ett brunstuppehåll.
Slopas brunstuppehållet ges möjlighet att ha älgjakt under ytterligare två veckor i september-oktober under bra förhållanden.
– Det ökar möjligheten att nå de avskjutningsmål som finns i förvaltningsplanerna, konstaterar Sten Sandgren, känd älgjägarprofil i Västerbotten och vice distriktsordförande för JRF.
­

Ger två extra älgjaktshelger
De flesta tar ut semester för att kunna vara med under början av septemberjakten på älg.
– Slopas brunstuppehållet blir det möjlighet för fler att jaga under de två helger som infaller under perioden, konstaterar han.
Företrädare för JRF ser inget problem med att jaga älg under parningsperioden.
”Vi kan konstatera att för en rad andra svenska djurarter verkar inte samma etiska diskussion gälla, då vi jagar till exempel hare, räv och lodjur under deras brunstperiod. Vidare är brunstjakt efter kronhjort en väldigt utbredd jaktform i stora delar av Europa”, skriver bland andra JRF-basen Solveig Larsson i ett debattinlägg som publicerats i flera dagstidningar.
Debattartikeln kan läsas här:

Jaktprov kan göras ändå
Sten Sandgren konstaterar i sin tur att även hundklubbarna vill behålla brunstuppehållet för att kunna ha fritt fram för jaktprov under den perioden.
– Det här är inget problem i praktiken eftersom proven oftast är på vardagar och älgjakten främst sker på helgerna så här långt in i september-oktober. Det är heller inget problem att få fram provrutor för tävlingar på helger, tycker Sten Sandgren.
Ju längre sammanhängande älgjakt det är, desto större möjligheter finns att gå in och skjuta bort enstaka skadegörande älgar som förstör för skogsägare.
– Blir det anhopningar av sådana älgar kan man plocka bort de individerna utan att behöva ansöka om skyddsjakt, påpekar Sten Sandgren.

Älgjakt till sista januari
Därmed är det också motiverat att ha älgjakt fram till sista januari, resonerar JRF-företrädarna.
”Jägarna är fullt kapabla att själva avgöra när kylan är för sträng, eller snön är för djup för att kunna bedriva en etiskt riktig jakt”, skrivs det i debattartikeln.
I praktiken är det få älgar som skjuts i december-januari, påpekar Sten Sandgren.
När det gäller säsongen 2017/18 fälldes 84 procent av älgarna i Västerbotten under älgjaktens åtta första veckor i september och oktober. Under december och januari fälldes endast fem procent av säsongens älgar.
Det är inte etiskt försvarbart att jaga dräktiga älgkor under december och januari, invänder en del jägare.

”Lika dräktig i okrober som i januari”
”Det vi vet med säkerhet är att en älgko är lika dräktig i oktober som hon är i januari”, svarar JRF-företrädarna.
Det hävdas även att köttkvaliteten är sämre under brunsten, jämfört med resten av säsongen.
”Detta stämmer bara delvis. Tjurarna får en försämrad köttkvalitet, medan hondjur och kalvar förblir i princip opåverkade under brunsten”, skriver bland andra JRF:s förbundsordförande.

Januariälgar blir minkmat
Däremot kan Sten Sandgren bekräfta att det inte finns efterfrågan på älgkött när det gäller älgar som fällts runt årsskiftet. Det handlar om att älgarna då gått över till annat foder och har sin vinterdiet.
– Det är ett problem att inget slakteri vill ta emot älgar den tiden på året. Då blir köttet minkmat och är nere på fyra kronor kilot, säger Sten Sandgren.
– För att bättre ta tillvara på det fina viltköttet är det i så fall bättre att fortsätta älgjakten under brunstuppehållet, tillägger han.