Jägarnas Riksförbund vill att det staten ger kompensation både för flyttvargar och övriga vargar som orsakar kostnader och problem.
Foto: Shutterstock.com Jägarnas Riksförbund vill att det staten ger kompensation både för flyttvargar och övriga vargar som orsakar kostnader och problem.

JRF vill ha full kompensation för vargar

Full ekonomisk kompensation för vad vargen ställer till med och ett generellt beslut om skyddsjakt, som omedelbart träder i kraft när varg angriper tamdjur eller människor.
Det är några av kraven i det remissvar som Jägarnas Riksförbund (JRF) lämnat till regeringen om hur människor ska kompenseras när staten sätter ut flyttvargar i markerna.

JRF understryker att människans situation måste sättas före vargens, som inte är en hotad art globalt sett utan ett av värdens vanligaste rovdjur.
Förbundet pekar på att den förda rovdjurspolitiken saknar lokal förankring och därför vill JRF ha lokalt vetorätt i rovdjursfrågor.
Vidare ska staten stå för alla kostnader, direkta så väl som indirekta, som är knutna till rovdjurspolitiken. Till de indirekta kostnaderna hör exempelvis återkommande röjning av gräs och sly under rovdjursstängsel som ägare av tamboskap idag själv måste utföra.

Ska ersätta värdeminskning
I frågan om värdeminskning av fastigheter på grund av varg anser JRF att staten ska ersätta detta fullt ut.
”Det kan inte vara rimligt att enskilda fastighetsägare skall bekosta statens rovdjurspolitik”, skriver JRF.
Förbundet pekar vidare på att det i uppdraget endast talas om kompensation för ”nya” vargar, exempelvis flyttade vargar eller utplanterade djurparksvalpar, något JRF inte accepterar.
”När anslagen räknas fram måste naturligtvis konsekvenserna av alla vargar räknas med för att få en mer korrekt bild av de kostnader som Sveriges rovdjurspolitik medför”, påpekar JRF.