Kalmarjägare mister älglicenser

22 jaktområden i Kalmar län mister sina licenser eftersom de inte rapporterat jaktresultatet från förra jakten i tiden. Samtliga områden har överklagat, men fått avslag.

Enligt Östran skriver en av de överklagande jakträttsinnehavarna att han inte fått informationen från länsstyrelsen om att han behövde lämna in resultatet så snabbt.
Länsstyrelsen har svarat att eftersom jaktresultatet inte lämnades in har de rätt att avregistrera området. Ärendet hamnade hos förvaltningsdomstolen i Växjö som i sin tur lämnade det vidare till Naturvårdsverket för prövning.
Naturvårdsverket har nu avslagit överklagandena och hänvisar till lagen, som säger att jakträttshavaren ska anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut.