Vargspårare i vems tjänst? ”Jag förstår att hans verksamhet kan rubba förtroendet för länsstyrelsen”, säger Dalarnas landshövding om att en anställd vid länsstyrelsen i Dalarna som även jobbar för Rovdjursföreningen. (Arkivbild)
Foto: Torbjörn Lektell Vargspårare i vems tjänst? ”Jag förstår att hans verksamhet kan rubba förtroendet för länsstyrelsen”, säger Dalarnas landshövding om att en anställd vid länsstyrelsen i Dalarna som även jobbar för Rovdjursföreningen. (Arkivbild)

”Kan rubba förtroendet för länsstyrelsen”

När familjen Bergman i Östergrav utanför Leksand fick problem med varg vände de sig till länsstyrelsen för att få hjälp, men då kom en besiktningsman som även arbetar för Rovdjursföreningen.
– Jag förstår att det kan uppfattas negativ men besiktningsmannen har fått ett godkännande för sin verksamhet att arbeta åt Rovdjursföreningen. Men det var före min tid, säger Dalarnas landshövding Maria Norrfalk.

Besiktningsmannen som dök upp hemma hos familjen Bergman var Mats Rapp, som den 2-4 mars ska hålla spårkurs i Leksandstrakten för Svenska rovdjursföreningen.
• Tycker du att det lämpligt att länsstyrelsens tjänsteman också arbetar åt Rovdjursföreningen?
– Jag förstår att det kan uppfattas negativt. Tidigare publicerade han sig ju också, men numera ägnar han sig enbart åt att lära ut spårning. Och det kan ju i sig vara positivt. Att människor som har specialkunskaper kan lära ut till andra. Det kan ju vara medlemmar i Jägareförbundet eller Riksjägarna som exempelvis håller en kurs i betesinventering. Det är väl inget fel?
• Men är det inte en viss skillnad? Svenska rovdjursföreningen uppfattas ju av många som en extrem organisation?
– Det tycker jag att Riksjägarna också kan vara, kommenterar Maria Norrfalk.
• Enligt sjunde paragrafen i lagen om offentligt anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Med detta i åtanke, tycker du det är förenligt att en person arbetar åt Rovdjursföreningen och samtidigt åt länsstyrelsen?
– Jag förstår att det kan sticka ut och att hans verksamhet kan rubba förtroendet för länsstyrelsen. Jag förstår verkligen det.
• Tror du inte att människor som drabbats av varg kan ta det som en ren provokation när en person som arbetar för Rovdjursföreningen dyker upp när de har problem?
– Jovisst förstår jag att det är ett problem, svarar landshövding Maria Norrfalk.