Kan tvingas säga upp vargpersonal

Anslagen till länsstyrelserna i Värmland och Dalarna för akutåtgärder vid rovdjursangrepp minskas från två miljoner till 700 000 kronor per år.
– Det är helt sjukt att man gör så här. Det betyder att vi tvingas varsla en del av vår fältpersonal, säger Dalarnas landshövding Maria Norrfalk.

Pengarna det handlar om är ett anslag från Naturvårdsverket som Värmlands och Dalarnas län haft sedan 2006 och som uppgått till två miljoner per år och län.
– För de här pengarna har vi byggt upp en organisation som hjälpt till ute i byarna då man drabbats av rovdjursangrepp. Det kan exempelvis gälla fäbodbrukare som behöver hjälp när man har problem med rovdjur. Då kan länsstyrelsens personal åka dit och hjälpa till, säger Maria Norrfalk.

Pengar till fler län 
Enligt de nya riktlinjerna från Naturvårdsverket ska samtliga varglän få del av anslaget och därför minskas det från två miljoner till 700 000 kronor för Värmland och Dalarna.
– Det är bra att de andra län också får del av pengarna. Men då skulle man ha höjt de totala anslaget istället för att göra så här. Vi har fått mer uppgifter och behöver ha en större närvaro ute i länet och då drar man ner anslagen. Det är direkt kontraproduktivt, kommenterar Maria Norrfalk.

Kan tvingas varsla 
Enligt landshövdingen kan man nu tvingas varsla en del av länsstyrelsens fältpersonal.
I dagsläget finns nio personer anställa som berörs av de minskade anslagen. Några är fast heltidsanställda, några fast deltid, medan andra är timanställda. 
– Dessutom finns det personal med den kompetensen som sysslar med annat men som kan rycka in om det behövs, säger Stig-Åke Svenson, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Tre-fyra tjänster 
Räknat i heltidstjänster motsvarar de minskade anslagen tre till fyra tjänster.
– Det här blir mycket bekymmersamt framför allt för fäbodbrukarna, säger Stig-Åke Svenson.
I en skrivelse till Naturvårdsverket protesterar landshövding Norrfalk mot beslutet om minskade anslag. Hon pekar på att förutom problemen för fäbodbrukarna som nedskärningarna innebär så är det länsstyrelsens fältpersonal som upptäckt jaktbrott i länet.
Beträffande besiktningsverksamheten vid rovdjursangrepp så berörs den inte av de minskade anslagen då den betalas från viltskadeanslaget.