Tre jaktsäsonger har gått utan att Karl Hedin har fått jaga. Polismyndighetens senaste avvägningar innebär att han kan förbli vapenlös en ännu längre tid.

Karl Hedin kämpar för sina jaktvapen

Karl Hedin får inte tillbaka sina vapen trots den friande tingsrättsdomen. ”Ett direkt felaktigt ställningstagande av polisen, Karl har nu varit av med sina vapen sedan 26 oktober 2018", säger advokat Sven Severin.

Den omtalade rättegången, vid Västmanlands tingsrätt, mot Karl Hedin slutade med att Hedin friades fullständigt.
Av domen framgår också tydligt att en enig rätt underkände åklagare Lars Magnussons åtal.
Åklagaren valde dock att gå vidare med en överklagan och saken kommer att avgöra i hovrätten – oklart när då det inte rör sig om ett prioriterat mål.

Polisen säger nej
Nu säger polisen i region Bergslagen nej till Karl Hedins önskan om att få tillbaka sina jaktvapen som omhändertogs hösten 2018. Motiveringen går ut på att tingsrättens friande dom inte har vunnit laga kraft eftersom den är överklagad.
– Jag är inte förvånad, men jag anser att det är ett felaktigt ställningstagande av polisen. Med den friande dom som finns är det inte sannolikt att Karl fråntas sina licenser. Det är en förutsättning för att det omedelbara omhändertagandet ska bestå. Den förutsättningen saknas helt, säger, säger Karl Hedins advokat, Sven Severin.
Han understryker att en friande dom har stor betydelse i andra situationer, även om den överklagas. Till exempel försätts en häktad person som frias av tingsrätten på fri fot även om domen överklagas.

Tydlig dom i tingsrätten
– Man måste hela tiden bedöma situationen. Det är inte sannolikt att han blir av med sina licenser, därför måste man givetvis häva omhändertagandet. Tingsrättens dom är extremt tydlig.
Polisen i Bergslagen har inte fattat ett officiellt beslut ännu. Nästa steg blir att Hedinsidan efterfrågar ett sådant och en besvärshänvisning.
Dessutom vill Karl Hedin veta när hovrättsförhandlingen kan komma att genomföras.
– Jag har fått i uppdrag av Karl att försöka få fram en prognos för hur lång tid det kan ta, säger Sven Severin.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...