– Med tanke på den inställning som vi mött hittills så är våra förhoppningar om att RÅ ska inleda en förundersökning inte högt ställda, kommenterar advokat Sven Severin.
Foto: Lex Advokatbyrå – Med tanke på den inställning som vi mött hittills så är våra förhoppningar om att RÅ ska inleda en förundersökning inte högt ställda, kommenterar advokat Sven Severin.

Karl Hedin överklagar till RÅ

Jaktbrottsmisstänkte Karl Hedin begär att riksåklagaren ska överpröva tidigare beslut om nedläggning av Hedins anmälan om tjänstefel, då två hemligt inspelade telefonsamtal inte återgavs korrekt under häktningsförhandlingarna.

Karl Hedin har vid flera tillfällen, genom sin advokat Sven Severin, begärt att Särskilda åklagarkammaren ska utreda ifall miljöåklagare Lars Magnusson och polisanställda vid NOA som transkriberade de hemligt inspelade telefonsamtalen under förundersökningen mot de jaktbrottsmisstänkta i Västmanland har begått tjänstefel eller medvetet förvanskat bevis.
Men vid samtliga tillfällen och i olika instanser har man beslutat att inte ändra tidigare beslut och inleda en förundersökning.
Nu vänder sig Karl Hedin därför till riksåklagaren, RÅ, för att få utrett varför de inspelade samtalen inte återgavs korrekt under häktningsförhandlingarna.
– Felen har fått allvarliga konsekvenser, trots det utreds de inte. Riksåklagaren är sista instans. En kännedomskopia har skickats till rikspolischefen för att ge honom möjlighet att själv agera internt på missförhållanden inom myndigheten, säger advokat Sven Severin till Jakt & Jägare.

Två felaktigt transkriberade telefonsamtal
I Karl Hedins begäran om överprövning tar Sven Severin upp de två felaktigt transkriberade telefonsamtalen som åberopades under häktningsförhandlingarna. Han skriver bland annat:
”Ett misstag kan begås, eller en arbetsuppgift kan utföras slarvigt. Det är Hedin väl medveten om. Det som är anmärkningsvärt är att två misstag begåtts vid utskrift av telefonsamtal. Just dessa två misstag har båda varit av avgörande betydelse för att få två personer häktade för dessa brottsmisstankar. Två samtal har åberopats och föredragits vid häktningsförhandlingarna. Båda har återgetts felaktigt. Båda ”felen” har varit avgörande för att tolka samtalen på ett för de misstänkta fatalt sätt. Någon förklaring till hur eller varför feltranskriberingarna uppstått saknas.”
Det första samtalet ringdes till Karl Hedin den 25 oktober 2018 av en anställd, som berättade att en viltkamera hade fångat två vargar på bild i området där en stor älgjakt var planerad de närmaste dagarna. En felaktig transkriberingering av samtalet ledde till att den anställde häktades på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till grovt jaktbrott.
Det andra telefonsamtalet hade Karl Hedin med sin syster, efter att ha varit på plats för att se om han kunde se tecken på vargförekomst i skogen den 26 oktober 2018. Senare samma dag greps Karl Hedin misstänkt för grovt jaktbrott. Han häktades och satt frihetsberövad i 31 dagar.
Misstanken om att han ska ha skjutit en varg har dock avskrivits sedan det uppdagades att transkriberingen av telefonsamtalet med systern var felaktig.

”Ingen verkar bry sig”
”Hedin kan inte förstå varför det finns ett sådant motstånd att utreda saken. Den utredning som genomförts kan inte haft ett seriöst syfte att ta reda på om en straffbar förvanskning skett. Intrycket man får är att ingen verkar bry sig. Varför har det inte utretts vem som bär ansvaret för utskrifterna? En sådan fråga har inte ens ställts. Den eller dessa personer har en förklaringsbörda. Det är därför angeläget att en förundersökning inleds.
Det borde i vart fall finnas en strävan internt inom polismyndigheten att utreda vad som hänt för att förhindra en upprepning. Inställningen verkar istället vara en axelryckning och business as usual”
, skriver Sven Severin till RÅ.
– Med tanke på den inställning som vi mött hittills så är våra förhoppningar om att RÅ ska inleda en förundersökning inte högt ställda, kommenterar Sven Severin.