Båda har cirka tio mil kvar. Så här har vargarna som flyttades från Idre sameby vandrat, enligt Naturvårdsverket.

Båda har cirka tio mil kvar. Så här har vargarna som flyttades från Idre sameby vandrat, enligt Naturvårdsverket.

Kartan över flyttvargarnas vandring

Nu släpper Naturvårdsverket lite på hemlighetsmakeriet med flyttvargarna. Kartan som offentliggörs visar att flytten ser ut att bli ett fiasko. Både den finskryska vargtiken och hannen befinner sig ett tiotal mil från reviret de etablerade i renskötselområdet i Idre sameby och som de flyttades ifrån.

Enligt Naturvårdsverket befinner sig den så kallat genetiskt viktiga tiken i den nordligaste delen av Gävleborgs län. Om hon vandrar rakt västerut har hon uppskattningsvis tio mil till sitt gamla revir i Idre.
Hannen, som blev på efterkälken när de skiljdes i Karlskogatrakten, har kommit ikapp en del. Under sin vandring har han, enligt kartan korsat tikens löpa, men utan att följa den. Han uppges befinna sig strax väster om Mora och har också ungefär tio mil kvar till reviret i Idre.

Ingen skyddsjakt? 
I dag är det länsstyrelsen i Dalarna som beslutar om eventuell skyddsjakt. Men det är inte självklart att det blir någon sådan om bara hannen återvänder, menar naturvårdsdirektör Stig-Åke Svenson.
– De gällande reglerna säger inte att det ska vara vargfritt i renskötselområdet, utan att etablerade revir ska tas bort. Är hannen ensam kanske det inte faller inom ramen för att han definitivt ska tas bort. Hittar han en tik att bilda revir med får vi pröva frågan igen, säger Stig-Åke Svenson.

Går i taket 
Det är ingen överdrift att påstå att samebyns rovdjursansvarige, Benny Jonsson, ”går i taket” över det uttalandet.
– Jag är så förbannat less på det här. Jag kommer att ringa Naturvårdsverket direkt och kräva att han tas bort innan han kommer in i renskötselområdet. Där han befinner sig nu är det bara omkring tio mil till våra renar, säger Benny Jonsson.