Tveksamma brukare i Värmland.  Känslan är tummen ned när man pratar utplantering av vargvalpar med jägarorganisationernas och lantrbrukarnas företrädare i Värmland.
Tveksamma brukare i Värmland.  Känslan är tummen ned när man pratar utplantering av vargvalpar med jägarorganisationernas och lantrbrukarnas företrädare i Värmland.

Kärvt få acceptans för vargvalpar

Det blir kärvt för Naturvårdsverket att få acceptans för utsättning av vargvalpar i Värmland. Jägarförbundens företrädare och LRF-basen är samtliga mer eller mindre kritiska till vargplantering i länet.

Den 20 december träffade Viltförvaltningsdelegationens brukare, Jägarnas Riksförbund, Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverkets tjänstemän, projektledare Helene Lindahl och Lars Plahn.

”Hade inget att erbjuda”
För Jägarnas Riksförbund deltog ordföranden i Värmland, Kurt Borg.

– De hade ingenting att erbjuda från Naturvårdsverkets sida. Jag meddelade att JRF säger nej till frilevande varg. Beskedet var att om vi inte tog emot två vargvalpar kunde vi gå miste om förvaltning av vargstammen under tio år. Jag varnade för att illegal jakt kan öka, säger Kurt Borg.

Han tror inte att markägare i Värmland kommer att gå med på att vargvalpar planteras ut på deras marker.

”Vi i glesbygden är våldtagna”
– Jag tror inte att någon med vett och sans tar emot vargvalpar. I slutändan drabbar det även jaktgrannarna, säger Kurt Borg.

Han räknar med att Värmland har någonstans kring 150 och 170 vargar idag. En urvalsjakt där det kanske skjuts fem vargar i Värmland i vinter, ger ingen effekt alls, menar Borg.

– Vårens  valpkullar kommer att innehålla mellan 50 och 70 nya vargar i Värmland. Vi i glesbygden är våldtagna av Naturvårdsverket, regeringen och riksdagen, konstaterar Kurt Borg.

Har motsvarande 3 500 vargar i Sverige
Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet i Värmland, menar att länet är olämpligt för utsättning av vargar.

– Det finns inga lediga ytor där de här vargvalparna sedan kan etablera sig. De riskerar att bli dödade när de tvingas löpa gatlopp mellan de befintliga reviren. Skulle hela Sverige ha samma vargtäthet som Värmland skulle vi ha 3 500 vargar i landet. Det är mer än de mest extrema på bevarandesidan vill ha, säger Lennart Johannesson.

Han vill se ordentliga kompensationsinsatser om han ska kunna säga ja till vargvalpar.

Vill ha bort hela revir
– Det behöver tas bort två, tre, kanske fyra revir i Värmland om det ska planteras ut vargvalpar. Men vi hann inte en hem från mötet med Naturvårdsverket innan jag hörde nyheten, att generaldirektör Maria Ågren sa att man inte kan tillåta jakt i vinter, säger Lennart Johannesson.

Han säger att han inte ”går på” ett löfte om vargjakt kommande vintrar.

– Jag kommer inte att stå på hembydsgårdarna och förespråka utplantering av vargvalpar innan vi ser hur det blir med jakten. Vi har exporterat mellan 50 och 70 vargar från Värmland i flera år. Många av dem bara försvinner och kvar blir att Värmland ska vara föryngringsyta för ett symboldjur, säger Lennart Johannesson.

Efterlyser svar om helheten
LRF-basen i länet, Dag Ronge, vill ha svar på hur det blir med helheten i vargfrågan. Han vill ha besked om hur det blir med jakten och hur många vargar Sverige egentligen ska ha.

– Det där med vargvalpar känner man inte så mycket för när det är så osäkert med helheten. Det är naturligtvis upp till varje markägare, men jag tror att de flesta känner som jag och är negativa. Vi måste få se hur helhetslösningen ser ut, säger Dag Ronge.

Han efterlyser att Naturvårdsverket och samhället nu visar långsiktighet i vargfrågan och pekar på vilka kompensationsåtgärder som är aktuella för de områden som tar emot vargvalpar.

”Vi har inget mer att förlora”
– Här i Värmland är vi redan stora förlorare. Vi har inget mer att förlora, för det är fullt med varg här. Jag tror att Naturvårdsverkets tjänstemän fick något att fundera på efter vårt möte, säger Dag Ronge.