Ethel Forsberg, Kemis generaldirektör kanske får möjlighet att fortsätta korståget mot blyammunition som generaldirektör för Naturvårdsverket. Enligt uppgift är hon med i toppstriden om jobbet. 
Foto: Anette Andersson Ethel Forsberg, Kemis generaldirektör kanske får möjlighet att fortsätta korståget mot blyammunition som generaldirektör för Naturvårdsverket. Enligt uppgift är hon med i toppstriden om jobbet. 

Kemi viker inte om chockskatten för blykulor

Kemi har trots massiv kritik från skyttar och jägare och negativa uttalanden från två ministrar inte omprövat skattechocken när det gäller blyammunition. Det är också möjligt att Kemis nuvarande generaldirektör kan fortsätta korståget mot blyammunitionen – som ny generaldirektör för Naturvårdsverket. 

Till den första oktober kommer rapporten från Kemikalieinspektionen, Kemi, till regeringen om hur ”ekonomiska styrmedel” ska minska användningen av blyammunition.
Enligt det första förslaget från Kemi kan både 22-LR-patroner och luftgevärskulor bli fem gånger dyrare med blyskatten.
Den ekonomiska chocken mot skyttar och jägare omprövas inte, trots att både miljö- och jordbruksministern sagt att de tänker stoppa förslaget. Även landets jägare och skyttar har protesterat kraftigt.

”Vi tar inte direktiv från intressegrupper”
– Vi tar inte direktiv från intressegrupper, men vi har en dialog, säger Ethel Forsberg, generaldirektör för Kemi.
Även företrädare för Naturvårdsverket har förklarat att de inte delar Kemis uppfattning.
– Vi har ett regeringsuppdrag som vi är skyldiga att lämna in, kommenterar Ethel Forsberg.
Uppståndelsen runt blyförslaget har gjort att Kemi nu vägrar lämna ut uppgifter om den slutliga rapporten. Enligt vad Jakt & Jägare erfar har dock Kemi inte tagit intryck av den massiva kritiken.

Jobbat för blyförbudet i cirka 20 år
Kemi har under cirka 20 år jobbat envetet för att införa ett förbud mot blyammunition. Rapporten om ”ekonomiska styrmedel” gav ett tillfälle att fortsätta den kampen trots att den borgerliga regeringen slopade totalförbudet mot blyammunition.
Två år kvarstår av Ethel Forsbergs förordnande som generaldirektör för Kemi.
Det finns en stor möjlighet att Ethel Forsberg kan fortsätta jobba för att stoppa blyammunition – som generaldirektör för Naturvårdsverket.

Finns med i toppstriden
Hon är av dem som har sökt jobbet och uppges finnas med i toppstriden bland cirka 20 sökande.
– Det är ett av de viktigaste uppdragen. Det finns många allvarliga miljöfrågor som behöver lösas, svarar Ethel Forsberg på frågan varför hon sökt jobbet som chef för Naturvårdsverket.
En konsekvensutredning av förbudet mot blyammunition visade att blykulor inte är ett allvarligt hot mot miljön.
Användandet av blyammunition bör ändå minska, helst på frivillig väg, anser regeringen. 
Två ministrar vill stoppa förslaget
Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i juni förklarade jordbruksminister Eskil Erlandsson att det måste finnas lämpliga alternativ till blyammunition innan det blir fråga om skatter eller avgifter för blykulor och blyhagel.
Miljöminister Andreas Carlgren har i sin tur sagt till Jakt & Jägare att han tycker att den föreslagna blyskatten är orimligt hög och att han hellre ser att Sveriges cirka 500 000 vapenägare på sikt frivilligt går över till blyfri ammunition.