– Snacket om att generella älgar fördärvade älgjakten stärkte tron att jag var med i rätt förbund, säger Kjell Dahlin.
– Snacket om att generella älgar fördärvade älgjakten stärkte tron att jag var med i rätt förbund, säger Kjell Dahlin.

Kjell Dahlin är JRF-konsulent i ”vargbältet”

Kjell Dahlin har anställts av Jägarnas Riksförbund som konsulent för mellanregionen, Sveriges ”vargbälte”.

Expeditionen finns i Guldsmedshyttan i närheten av Lindesberg. Förutom Örebro län ska han jobba med jakt- och viltvårdsfrågor i Västmanland, Dalarna och Värmland.

Jobbet som JRF-konsulent innebär att Kjell Dahlin lämnar sin post som distriktsordförande i Örebro län.

Sin första älg fällde Kjell 1969 på generell mark, det vill säga den tidens B-licens.

– Snacket om att generella älgar fördärvade älgjakten stärkte tron att jag var med i rätt förbund. Jag kände mig inte skyldig till att förstöra älgstammen, berättar han.

De lokala samråden viktig fråga

– En viktig fråga nu blir att se till att det finns JRF-representanter i de lokala samråden och att samråden genomförs på avtalat sätt, säger Kjell Dahlin om sitt nya jobb.

Jobbet i mellanregionen innebär att Kjell Dahlin hamnar i hetluften när det gäller rovdjursfrågorna, främst varg.

– När man är ute och träffar jägare går det inte att prata om annat än rovdjur.

Utbredd misstro

Det finns även en utbredd misstro mot hur rovdjursstammarnas storlek redovisas.

– Problemet är att det handlar väldigt lite om människor, som är den viktigaste biten i rovdjurspolitiken. Det pratas om behovet av dialog, men det görs väldigt lite för att leva upp till detta. Det har skapat ett utanförskap, konstaterar Kjell Dahlin.

Rovdjuren har resulterat i stora ingrepp i jakten.

– Det kunde höras tre-fyra stövare som drev hare. Nu har det varit helt tyst i skogarna i flera år.

Han tror att det blir lätt att värva ännu fler nya medlemmar till Jägarnas Riksförbund.

”Vi är verkligen en folkrörelse”

– Vi behöver inte agera som en sorts myndighet. Förbundet är verkligen medlemmarna och är inte toppstyrt. Kraften kommer underifrån. Vi är verkligen en folkrörelse.

Sex JRF-distrikt har gemensamt gått ut med krav på förändring av rovdjurspolitiken. De har bland annat sagt att varg bara ska finnas i hägn, förslagsvis i de stora nationalparkerna. Det är inte så konstigt, tycker Kjell Dahlin.

– Om människor måste ge upp hela sin livsstil till förmån för rovdjuren är något fel. Det är inte människorna som ska behöva flytta.

– Det här är min personliga åsikt, men ett sätt vore att ha som i Norge där det finns speciella vargzoner. Nationalparkerna skulle kunna vara en sådan zon. Är vargarna utanför zonen finns möjligheter att skjuta bort dem. Naturligtvis kommer då konflikten med rennäringen, men konflikt i någon form blir det var vargarna än ska vara.

Regional förvaltning bra i princip

En uppgift för Kjell Dahlin blir att skapa en struktur för JRF-representanternas arbete i länsstyrelsernas rovdjursgrupper. Det gäller att skapa ett informationsflöde i båda riktningarna

Rovdjursutredningen föreslår att länsstyrelserna ska ta över den operativa förvaltningen av rovdjuren.

Regional förvaltning är bra i princip, anser Kjell Dahlin.

– Men det är inte bra med den inställning som en del länsstyrelser har idag. En del är inte alls i fas med vad länsinvånarna tycker om rovdjuren.

JRF-konsulent, mellanregionen: Kjell Dahlin.

Adress: JRF Brukskontoret, 711 78 Guldsmedshyttan. Telefon: 08-550 103 11.

E-post:

kjell.dahlin@jrf-lj.org